Caietele Culturadata – Volumul 1 / 2018

2018

Volumul din seria Caietele Culturadata publicat de INCFC în 2018 conține studiile: Studiul privind dinamica editurilor și a activităților editoriale din România - 2017 și Așezămintele culturale din mediul urban - 2017.

Descriere

Volumul din seria Caietele Culturadata publicat de INCFC în 2018 conține studiile:

Studiul privind dinamica editurilor și a activităților editoriale din România – 2017 este o continuare a studiului Piața de carte din România, realizat în anul 2016 de INCFC, în parteneriat cu Biblioteca Națională a României și cu Centrul Național ISBN-ISSN-CIP. Perspectiva asupra acestui sector cultural este completată în ediția actuală prin repetarea măsurătorilor și prin accentuarea anumitor aspecte identificate în studiul anterior. Activitățile editoriale au trăsături similare cu celelalte activități ce se încadrează în sectoarele culturale și creative: ele sunt „bazate pe valori culturale și / sau expresii artistice și alte expresii creative”, indiferent dacă acestea sunt orientate către piață sau nu. Dimensiunea economică este mai bine subliniată de termenul de „industrie culturală”, care cuprinde printre activități și comercializarea conținutului cultural, a bunurilor sau a serviciilor aflate sub protecția drepturilor de autor (copyright). Astfel, industria editorială se află în rândul sectoarelor sau industriilor culturale, alături de artele vizuale și artele spectacolului. Este important de menționat că pe parcursul acestei lucrări, vorbind despre activitățile editoriale, vom folosi interșanjabil termenii „industrie culturală” și „sector cultural”.

Un prim obiectiv al studiului Așezămintele culturale din mediul urban – 2017 a fost să aducă în atenție o serie de măsurători pentru diversele caracteristici ale așezămintelor culturale. Dimensiunile principale care au fost urmărite sunt reprezentate de: elemente de infrastructură; personalul care activează în cadrul așezămintelor culturale; buget; publicul participant la evenimentele organizate de așezămintele culturale; activități specifice în funcție de tipul de așezământ cultural. Un alt obiectiv a fost acela de a realiza, acolo unde a fost cazul, o serie de analize și comentarii pentru a evidenția problemele și situația generală a așezămintelor culturale.

Despre

Coordonatori

  • Carmen Croitoru, Anda Becuț

Autori

  • Studiu privind dinamica editurilor și a activității editoriale din România – 2017: Ioana Ceobanu, Ana Maria Despoiu
  • Așezămintele culturale din mediul urban – 2017: Iulian Oană, Dan Ioan Dobre, Ada Veronica Hampu, Elena-Iulia Trifan

Editura

  • Editura Universul Academic,
  • București, 2018
  • ISSN 2537 – 5121
  • ISSN-L 2537 – 5121

Descarcă publicație

Descarcă publicație Descarcă publicație

Preview publicație