Legislație și transparență

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC), aflat în subordinea Ministerului Culturii, este singurul institut național care are ca obiective studierea, cercetarea și furnizarea de date statistice pentru domeniul culturii, precum și formarea continuă a celor care aleg o carieră în Sectorul ocupațional Cultură.

Organizarea și desfășurarea analizei noului proiect de management (2022)

Legislație

Ordine ale Ministerului Culturii

Decizii interne

Buget de venituri și cheltuieli

Bilanțuri contabile

Execuții bugetare

Stat de funcții

Stat de personal

Organigramă

Achiziții

Rapoarte de activitate redactate în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 189/2008

Rapoarte de activitate redactate în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001

Rapoarte de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001

Securitate IT

Registrul de evidență a bunurilor primite cu titlu gratuit

Declaratii de avere și interese - depuse în 2020

Declaratii de avere și interese - depuse în 2021

Declaratii de avere și interese - depuse în 2022

Declaratii de avere și interese - depuse în 2023