Calendar examen traducători

Examenele se vor susţine la sediul INCFC, de pe Bulevardul Unirii nr. 22, corp B (în spatele Bibliotecii Naţionale a României, în sediul Ministerului Culturii; clădirea se află între Tribunalul Bucureşti şi Camera de Comerţ).

Calendar

Calendar sesiuni 2023

Sesiunea ordinară nr. 2

30 octombrie – 10 noiembrie 2023

Înscrierile se fac în perioada 4-15 septembrie 2023 prin depunerea dosarului personal de către candidat sau de către orice altă persoană desemnată de candidat ori prin curierat rapid la sediul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală din Bd. Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti, de luni până joi, între orele 10:00–15:00, şi vineri, între orele 10:00–13:00.

Listele cu repartizarea candidaţilor pe zile, ore şi săli de examen se afişează pe culturadata.ro cel târziu în data de 23 octombrie 2023.

Examenele se susţin în perioada 30 octombrie – 10 noiembrie 2023.

Examenele se organizează pentru limbile din Anexa 1 (engleză, franceză, italiană, spaniolă, portugheză, germană, rusă).

Rezultatele se comunică după 30 de zile lucrătoare de la terminarea sesiunii de examene.

Certificatele de traducător se eliberează după 60 de zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor.

Contestaţiile se depun în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor şi se rezolvă în cel mult 30 de zile lucrătoare.

NU SE ACCEPTĂ PLĂȚI AFERENTE TAXELOR DE EXAMEN DECÂT ÎN PERIOADA DE ÎNSCRIERE, ADICĂ ÎNTRE 4 și 15 SEPTEMBRIE 2023.

Calendar sesiuni 2024

Sesiunea ordinară nr. 1

11-22 martie 2024

Înscrierile se fac în perioada 15-26 ianuarie 2024 (ziua de 24 ianuarie este nelucrătoare) prin depunerea dosarului personal de către candidat sau de către orice altă persoană desemnată de candidat ori prin curierat rapid la sediul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală din Bd. Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti, de luni până joi, între orele 10:00–15:00, şi vineri, între orele 10:00–13:00.

Listele cu repartizarea candidaţilor pe zile, ore şi săli de examen se afişează pe culturadata.ro cel târziu în data de 4 martie 2024.

Examenele se susţin în perioada 11-22 martie 2024.

Examenele se organizează pentru limbile din Anexa 1 (engleză, franceză, italiană, spaniolă, portugheză, germană, rusă) și din Anexa 2 (arabă, bulgară, cehă, chineză, daneză, ebraică-ivrit, japoneză, maghiară, neogreacă, neerlandeză, norvegiană, polonă, rromani, sârbă, slovacă, slovenă, suedeză, turcă, ucraineană).

Rezultatele se comunică după 30 de zile lucrătoare de la terminarea sesiunii de examene.

Certificatele de traducător se eliberează după 60 de zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor.

Contestaţiile se depun în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor şi se rezolvă în cel mult 30 de zile lucrătoare.

NU SE ACCEPTĂ PLĂȚI AFERENTE TAXELOR DE EXAMEN DECÂT ÎN PERIOADA DE ÎNSCRIERE, ADICĂ ÎNTRE 15 și 26 IANUARIE 2024.

Sesiunea ordinară nr. 2

4-15 noiembrie 2024

Înscrierile se fac în perioada 2-13 septembrie 2024 prin depunerea dosarului personal de către candidat sau de către orice altă persoană desemnată de candidat ori prin curierat rapid la sediul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală din Bd. Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti, de luni până joi, între orele 10:00–15:00, şi vineri, între orele 10:00–13:00.

Listele cu repartizarea candidaţilor pe zile, ore şi săli de examen se afişează pe culturadata.ro cel târziu în data de 28 octombrie 2024.

Examenele se susţin în perioada 4-15 noiembrie 2024.

Examenele se organizează pentru limbile din Anexa 1 (engleză, franceză, italiană, spaniolă, portugheză, germană, rusă).

Rezultatele se comunică după 30 de zile lucrătoare de la terminarea sesiunii de examene.

Certificatele de traducător se eliberează după 60 de zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor.

Contestaţiile se depun în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor şi se rezolvă în cel mult 30 de zile lucrătoare.

Se pot face viramente bancare doar din conturi în lei deschise la bănci din România. Nu se pot procesa plăți efectuate din conturi externe (ex. în euro).

NU SE ACCEPTĂ PLĂȚI AFERENTE TAXELOR DE EXAMEN DECÂT ÎN PERIOADA DE ÎNSCRIERE, ADICĂ ÎNTRE 2 și 13 SEPTEMBRIE 2024.

 

Repartiție săli

Examenele se vor susţine în sediul INCFC din Bd. Unirii nr. 22, (în spatele Bibliotecii Naţionale a României, corp B – sediul Ministerului Culturii; clădirea se află între Tribunalul Bucureşti şi Camera de Comerţ).

Repartizare candidati SO martie 2024

Pentru informaţii specifice, persoana de contact:

Desfășurare examene

Reguli

 • Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza actului de identitate;
 • Se interzice candidaţilor să intre în sală cu orice fel de materiale (manuale, notiţe, însemnări, ghiduri, îndrumare, dicţionare explicative etc.) care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc electronic de comunicare. Candidaţii pot introduce în săli şi folosi în timpul examenului numai dicţionare bilingve tipărite. Supraveghetorii vor verifica respectarea acestei prevederi înainte de aducerea subiectelor în săli;
 • Înainte de deschiderea plicurilor cu subiectele de examen, supraveghetorii vor prezenta candidaţilor modul de desfăşurare a probei şi modul de completare a datelor personale pe foaia tipizată;
 • Candidaţii ocupă locurile în săli conform listelor afişate la intrare. Fiecare candidat primeşte o coală de hârtie tipizată pe colţul căreia îşi înscrie cu majuscule numele, prenumele tatălui, toate prenumele personale (în ordinea în care sunt trecute în cartea de identitate sau buletin);
 • Colţul colii tipizate va fi lipit numai după ce supraveghetorii au verificat identitatea candidaţilor şi completarea corectă a tuturor datelor prevăzute, şi se va aplica ştampila tip „Comisia de examen – Traducători” peste colţul închis şi lipit al lucrării;
 • Înscrierea numelui candidatului pe foile tipizate în afara rubricii care se sigilează, precum şi realizarea de orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării, atrag după sine anularea lucrării scrise;
 • Pentru ciorne, candidaţii primesc hârtie de scris cu ştampila „Comisia de examen – Traducători”. Conţinutul ciornelor nu se ia în considerare la evaluarea lucrării;
 • La expirarea timpului regulamentar (2 ore) sau la terminarea lucrării, candidaţii predau lucrările şi semnează de predarea acestora;
 • În cazuri excepţionale este permisă părăsirea temporară a sălii de examen, iar candidatul care solicită acest lucru va fi însoţit de unul dintre supraveghetori până la întoarcerea în sală;
 • Pentru elaborarea lucrării scrise, candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră;
 • Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie cuvântul, rândul sau pasajul greşit cu o linie orizontală. În cazul în care unii candidaţi doresc să-şi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, aceştia primesc alte coli tipizate. Colile folosite iniţial se anulează pe loc de către supraveghetori, menţionându-se pe ele „anulat” şi se păstrează în condiţiile stabilite pentru lucrările scrise.