Caietele Culturadata – Volumul 1 / 2016

2016

Volumul 1 din seria Caietele Culturadata publicat de INCFC în 2016 conține studiile Nevoile de formare culturală din instituțiile publice de cultură și Studiul privind piața de carte din România 2016.

Descriere

Volumul 1 din seria Caietele Culturadata publicat de INCFC în 2016 conține studiile Nevoile de formare culturală din instituțiile publice de cultură și Studiul privind piața de carte din România 2016.

Importanța și necesitatea studiului Nevoile de formare culturală din instituțiile publice de cultură reies, pe de-o parte, din dorința ca oferta INCFC de formare în domeniul culturii să fie strâns corelată cu cerințele și nevoile reale de formare existente în instituțiile publice. În contextul strategiei INCFC de redefinire sau de introducere de noi standarde ocupaționale specifice culturii, de includere de noi ocupații specifice dinamicii actuale a domeniului cultural, în Clasificarea ocupațiilor din România, identificarea nevoilor de formare în cadrul instituțiilor publice reprezintă un stadiu necesar și important pentru argumentarea acestor demersuri care susțin adaptarea instituțiilor culturale la noile provocări ale contextului actual. Studiul răspunde obiectivelor stabilite prin Agenda Europeană pentru Cultură, iar rezultatele lui pot fi incluse în manualele de bune practici destinate autorităților din domeniul culturii și educației de la nivel național. Sectorul ocupațional cultură este caracterizat în principal de o mobilitate redusă a forței de muncă, ceea ce determină un interes destul de scăzut pentru învățarea pe tot parcursul vieții. În aceste condiții, motivația de formare profesională este redusă în cazul persoanelor cu funcții de conducere, ceea ce poate constitui un exemplu negativ pentru restul angajaților. Deși la nivel declarativ există un interes crescut pentru pregătirea profesională, totuși procentele și numărul angajaților care au urmat un astfel de program în ultimii doi ani sunt destul de scăzute, cu diferențe evidente în funcție de domeniul cultural.

Cea de-a doua cercetare, Studiul privind piața de carte din România 2016, răspunde unei nevoi de cunoaştere mai aprofundată a activiăţii editurilor din România. Studiul a fost realizat în cadrul un proiect pilot menit să sondeze activitatea specifică a editurilor, în completarea statisticilor periodice realizate de Biblioteca Națională a României şi Institutul Naţional de Statistică. Am evaluat piața de carte prin indicatori privind resursele umane angrenate în industria cărții, infrastructura materială și IT a editurilor, strategiile lor de marketing și promovare, strategiile de vânzare, legislație și administrare, dar și impedimentele și provocările pe care le-au identificat cei care au răspuns acestui studiu. Principalele rezultate evidențiază faptul că dezvoltarea tehnologică are un impact mare în ceea ce privește modul cum funcționează producția de carte. În România, preocuparea pentru producție este concentrată în special în zonele geografice în care există și centre universitare. Mai mult de jumătate dintre edituri nu au accesat niciodată linii de finanțare externe, iar o mare parte dintre edituri realizează și alte activități în afara celor de editare. Editurile care au participat la studiu investesc mai puțin în formarea și pregătirea continuă a angajaților, iar cele mai multe edituri (în special editurile mici și medii) nu au investit în anul 2015 buget pentru marketing și promovare. 

Despre

Coordonatori

  • Carmen Croitoru, Anda Becuț

Autori

  • Nevoile de formare profesională în instituțiile publice de cultură: Andrei Crăciun, Ioana Ceobanu, Silvia Caraiman, Tatiana Cristea, Roxana Ionescu, Raluca Neamu, Sande Vârjoghe
  • Studiu privind piața de carte din România: Ioana Ceobanu, George Cristian Dinu, Tatiana Cristea

Editura

  • Editura Pro Universitaria,
  • București, 2016
  • ISSN 2537 – 5121
  • ISSN-L 2537 – 5121

Descarcă publicație

Descarcă publicație Descarcă publicație

Preview publicație