Consiliul administrativ

Conform art.13 din OMIN nr 2668/2014 cu modif. si completarile ulterioare

Carmen Croitoru
Manager, in calitate de presedinte al Consiliului administrativ

Cristiana Vlad
Șef Serviciu proiecte europene, logistica și IT

Anda-Georgiana Marinescu
Șef Serviciu cercetare

Sande Varjoghe
Șef Serviciu formare

Geronda Popescu
Șef Serviciu Buget, financiar-contabilitate

Elena Bologa
Referent de specialitate