Consiliul administrativ

Conform art.13 din OMCIN nr. 2668/2014 cu modif. și completările ulterioare

Carmen Croitoru
Manager, în calitate de președinte al Consiliului Administrativ

Raluca Rădoi
Director, Direcția Formare-Dezvoltare

Anda-Georgiana Marinescu
Șef Serviciu Cercetare

Geronda Popescu
Șef Serviciu Financiar, Contabilitate

Elena Bologa
Referent de specialitate, Compartimentul Resurse Umane