Rezultate, contestații și certificate examen traducători

Rezultate

Contestații

Contestaţiile se depun în termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor, pentru sesiunile ordinare şi, respectiv, două zile lucrătoare, pentru sesiunile speciale, direct la sediul INCFC (de luni până joi, între orele 10:00 – 15:00 şi vineri, între orele 10:00 – 13:00) sau prin curier rapid.

Candidaţilor le revine întreaga responsabilitate privind urmărirea afişării rezultatelor în urma sesiunilor de examen şi încadrarea în termenul de depunere a contestaţiilor.

După perioada de depunere a contestaţiilor nu se mai soluţionează niciun fel de sesizări referitoare la examen.

Nu se pun la dispoziţia candidaţilor copii ale lucrărilor de examen.

Reevaluarea lucrărilor în urma depunerii de contestaţii se tarifează cu 50% din taxa probei contestate.

Contestaţiile se iau în considerare doar dacă sunt însoţite de copia documentului care atestă plata taxei de reevaluare.

Taxa se achită doar prin mandat poştal sau ordin de plată în contul INCFC: RO69TREZ70020G331700XXXX, trezoreria Bucureşti, cod fiscal: 4631721.

Formularul pentru contestaţii se poate descărca de aici.

Contestaţiile se soluţionează în cel mult 30 de zile lucrătoare.

În conformitate cu prevederile OMC 2321/27.04.2016, Art 3, alin (2), taxa de reevaluare se restituie persoanelor care au fost declarate admise ca urmare a reevaluării lucrărilor. Taxa se returnează candidaţilor pe baza acestei Cereri.

Contestarea unei probe declarate admise (evaluate cu notă peste 7,00), indiferent de rezultatul final după reevaluare, nu se încadrează în prevederile articolului sus-menționat.

IMPORTANT! – sesiunea martie 2021

Contestații se pot depune în perioada 27-29 aprilie și 4-5 mai, cf. precizărilor de mai sus. Formularul (tehnoredactat, tipărit, datat, semnat și scanat) și copia după dovada plății taxei de recorectare se trimit exclusiv electronic, la adresele de mail gabriela.nicolau@culturadata.ro și tiberiu.nita@culturadata.ro.

Rezultatele finale se vor afișa în data de 17 iunie.

Eliberare certificate de traducător

Eliberarea certificatelor de traducător începe după 60 de zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor.

Pentru eliberarea certificatelor de traducător, persoana de contact este dna Gabriela Nicolau – 0735 783 986, gabriela.nicolau@culturadata.ro

Program eliberare certificate

Luni – Joi, 10:00 – 13:00 (cam. 215)

Pe toată durata stării de alertă certificatele de traducător se pot elibera titularilor doar trimise prin curier.

Certificatele de traducător care nu sunt ridicate de la sediul nostru, pot fi trimise beneficiarilor prin curier, la solicitarea acestora, cu plata taxelor ramburs. Solicitarea va fi trimisă pe mail și va cuprinde numele destinatarului, sesiunea în care a fost promovat examenul (examenele), adresa poștală completă (din România) și un număr de telefon (mobil). De asemenea, solicitantul va menționa obligatoriu în mail, textual: „Mă angajez să achit contravaloarea taxei de transport”; în lipsa acestei mențiuni cererea de expediere nu va fi procesată. Solicitarea va fi trimisă numai după ce se anunță pe site că începe eliberarea certificatelor pentru o anumită sesiune.