Rezultate, contestații și certificate examen traducători

Contestații

IMPORTANT! – sesiunea ordinară martie 2024

Contestațiile se pot depune în perioada 10-16 mai 2024, cf. precizărilor de mai jos. Formularul (tehnoredactat, tipărit, datat, semnat și apoi scanat) și copia după dovada plății taxei de recorectare se trimit exclusiv electronic, la adresa de e-mail examen.traducatori@culturadata.ro, cu subiectul „depunere contestație + nume candidat”, doar în perioada precizată. Vă rugăm să vă asigurați că ați primit confirmarea de recepționare a cererii dv. de contestație.

Rezultatele finale se vor afișa după 30 zile lucrătoare, după încheierea perioadei de depunere a contestațiilor.


Contestaţiile se depun în termen de 5 zile lucrătoare după afişarea rezultatelor, pentru sesiunile ordinare şi, respectiv, două zile lucrătoare, pentru sesiunile speciale, conform precizărilor de mai jos.

Candidaţilor le revine întreaga responsabilitate privind urmărirea afişării rezultatelor în urma sesiunilor de examen şi încadrarea în termenul de depunere a contestaţiilor.

După perioada de depunere a contestaţiilor nu se mai soluţionează niciun fel de sesizări referitoare la examen.

Nu se pun la dispoziţia candidaţilor copii ale lucrărilor de examen.

Reevaluarea lucrărilor în urma depunerii de contestaţii se tarifează cu 50% din taxa probei contestate.

Contestaţiile se iau în considerare doar dacă sunt însoţite de copia documentului care atestă plata taxei de reevaluare.

Taxa se achită doar prin mandat poştal sau ordin de plată în contul INCFC: RO69TREZ70020G331700XXXX, trezoreria Bucureşti, cod fiscal: 4631721.

Formularul pentru contestaţii se poate descărca de aici.

Contestaţiile se soluţionează în cel mult 30 de zile lucrătoare.

În conformitate cu prevederile OMC 2321/27.04.2016, Art 3, alin (2), taxa de reevaluare se restituie persoanelor care au fost declarate admise ca urmare a reevaluării lucrărilor. Taxa se returnează candidaţilor pe baza acestei Cereri.

Cererea se tehnoredactează, se tipărește, se semnează și se datează, apoi se trimite scanată la adresa examen.traducatori@culturadata.ro, ca mail cu subiectul „Cerere restituire taxa contestatii – Nume Prenume”.

Contestarea unei probe declarate admise (evaluate cu notă peste 7,00), indiferent de rezultatul final după reevaluare, nu se încadrează în prevederile articolului sus-menționat.

Eliberare certificate de traducător

Eliberarea certificatelor de traducător începe după 60 de zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor.

Pentru eliberarea certificatelor de traducător, persoana de contact este dna Gabriela Nicolau – 0735 783 986, gabriela.nicolau@culturadata.ro

Program eliberare certificate

Luni – Joi, 10:00 – 13:00 (cam. 215)

Certificatele de traducător care nu sunt ridicate de la sediul nostru, pot fi trimise beneficiarilor prin curier, la solicitarea acestora, cu plata taxelor ramburs. Solicitarea va fi trimisă pe mail și va cuprinde numele destinatarului, sesiunea în care a fost promovat examenul (examenele), adresa poștală completă (din România) și un număr de telefon (mobil). De asemenea, solicitantul va menționa obligatoriu în mail, textual: „Mă angajez să achit contravaloarea taxei de transport”; în lipsa acestei mențiuni cererea de expediere nu va fi procesată. Solicitarea va fi trimisă numai după ce se anunță pe site că începe eliberarea certificatelor pentru o anumită sesiune.