Înscriere cursuri

Înscriere

Documente necesare înscrierii:

 • Formular de înscriere (1 exemplar) disponibil mai jos;
 • Contract de formare profesională (2 exemplare)
 • Diploma de Licență, Master etc, după caz, în copie;
 • Cartea de identitate (C.I./B.I.), în copie;
 • Certificatul de naștere, în copie;
 • Certificatul de căsătorie, în copie(numai în cazul schimbării numelui;
 • Copie OP reprezentând contravaloarea tarifului de participare la curs.

Transmiterea documentelor

Înscrierea la curs, se va realiza respectându-se următoarele cerințe:

 • Documentele necesare pentru înscrierea la curs se vor transmite în copie scanată (format PDF sau JPEG) pe adresa de e-mail a coordonatorului programului.
 • Singurele documente care trebuie transmise în original, până cel mai târziu în prima zi a începerii cursului, sunt formularul de înscriere şi cele două exemplare ale contractului de formare profesională, înregistrate, semnate şi ştampilate.
 • Necomunicarea documentelor menționate anterior atrage neînscrierea la programul de formare profesională şi imposibilitatea participării cursantului/cursanţilor.

Plata tarifelor

 • Plata tarifelor de participare la programele de formare profesională iniţială şi continuă autorizate și neautorizate organizate de către INCFC se efectuează în contul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, cu nr. RO69TREZ70020G331700XXXX, deschis la trezoreria Municipiului Bucuresti, cod fiscal 4631721.
 • Valoarea totală a contractului se va achita de beneficiarul programului de formare profesională, cu cel puţin 2 zile lucrătoare anterior începerii programului.
 • Scutirile și reducerile de tarife pentru programele de formare profesională organizate de către Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală sunt prevazute în Ordinul Ministrului Culturii privind aprobarea tarifelor pentru anul 2016, Anexa nr. 1 la Ordinul 2321/27.04.2016, Cap. VII, care poate fi consultat aici.