Înscriere cursuri

Înscriere online

Pași de urmat:

 • Intrați pe Platforma de înscriere online (găsiți trimiteri / hyperlink-uri către această platformă pe paginile dedicate fiecărui curs în parte, în chenarul „Perioadă” ⇒ „Înscriere la curs”);
 • Selectați butonul „Aleg” din dreptul cursului la care doriți să vă înscrieți (în cazul în care alegeți să intrați în platformă prin intermediul trimiterilor din paginile cursurilor, veți fi redirecționat automat în pagina de înscriere a cursului deja selectat);
 • Creați-vă un cont;
 • Respectați toate indicațiile de completare a formularului și asigurați-vă că toate câmpurile obligatorii sunt completate corespunzător;
 • În final, verificați încă o dată toate datele introduse în formularul de înscriere și selectați „De acord, trimit solicitarea”;
 • Informații legate de solicitarea dumneavoastră de înscriere vor fi trimise pe adresa de e-mail furnizată.

Pentru asistență și alte informații, vă rugăm să contactați coordonatorii de cursuri. Datele de contact ale coordonatorilor sunt specificate în cadrul fiecărei pagini de curs în parte, la secțiunea „Contact”

Transmiterea documentelor

 • Documentele necesare pentru înscrierea la curs se vor încărca (format PDF sau JPEG) în cadrul platformei de înscriere online, conform indicațiilor.
 • Formularul de înscriere şi cele două exemplare ale contractului de formare profesională vor fi înregistrate, semnate şi ştampilate.
 • Necomunicarea documentelor menționate anterior atrage neînscrierea la programul de formare profesională şi imposibilitatea participării cursantului/cursanţilor.

Plata tarifelor

 • Plata tarifelor de participare la programele de formare profesională iniţială şi continuă autorizate și neautorizate organizate de către INCFC se efectuează în contul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, cu nr. RO69TREZ70020G331700XXXX, deschis la trezoreria Municipiului Bucuresti, cod fiscal 4631721.
 • Valoarea totală a contractului se va achita de beneficiarul programului de formare profesională, cu cel puţin 2 zile lucrătoare anterior începerii programului.
 • Scutirile și reducerile de tarife pentru programele de formare profesională organizate de către Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală sunt prevazute în Ordinul Ministrului Culturii privind aprobarea tarifelor pentru anul 2016, Anexa nr. 1 la Ordinul 2321/27.04.2016, Cap. VII, care poate fi consultat aici.