Activitatea de cercetare

Echipa de Cercetare este interdisciplinară, fiind formată din specialiști în management, artă, istorie, sociologie, marketing, antropologie culturală, științe politice și economie.

Echipa de Cercetare este interdisciplinară, fiind formată din specialiști în management, artă, istorie, sociologie, marketing, antropologie culturală, științe politice și economie.

Cea mai importantă activitate de cercetare desfășurată de INCFC este Barometrul de Consum Cultural. Totodată, cercetătorii noștri s-au adaptat în permanență cerințelor de pe piața culturală în continuă transformare și au realizat studii precum: Vitalitatea Culturală a Orașelor din România, Indicele Vieții Culturale în România, Statistici Comparative ale Sectorului Cultural, Sponsorizarea în Domeniul Culturii, Contribuția Sectoarelor Culturale și Creative la Economia Națională, Comerțul Exterior al Bunurilor Creative și Culturale.

INCFC realizează la cerere:

 • Studii de impact pentru festivaluri, programe culturale, campanii de promovare, evenimente artistice care conțin, printre altele, o analiză cost-beneficiu a serviciilor oferite și măsoară efectul asupra grupului țintă.
 • Studii de piață referitoare la profilul consumatorului, capitalul cultural sau analiza percepției și a vizibilității.
 • Studii de audiență / piață dedicate în special organizațiilor din sectorul artelor spectacolului care pot astfel identifica modalități de atragere a publicului, dar și care sunt nevoile acestuia.
 • Studii de tip tracking and timing dedicate în special muzeelor și galeriilor de artă care pot identifica modalități de creștere a numărului de vizitatori și a notorietății, dar și cum să-și îmbunătățească poziția pe piață comparativ cu competitorii.
 • Analize de management cultural care presupun identificarea diferenței față de competitori, poziționarea pe piață și furnizarea unor informații imparțiale pentru o strategie de management care să determine creșterea veniturilor și diversificarea surselor de finanțare.
 • Studii de caz pentru proiecte culturale care analizează aspectele care au stat la baza succesului sau eșecului unui proiect cultural, identifică problemele și furnizează soluții pentru remedierea acestora.

Activitatea de cercetare este coordonată de un Consiliu de Specialitate (Consiliu Științific), format din personalități care ocupă poziții de vârf în învățământul superior de specialitate culturală și artistică, în instituții culturale, precum și în domeniul cercetării sau formării profesionale continue.


Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală prelucrează date cu caracter personal, pentru scopul „sondaje de opinie, studii și cercetări”, în conformitate cu legislația în vigoare, respectiv Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

Cercetări în derulare

1. Barometrul de Consum Cultural - ediția 2019

Obiective:

 1. Identificarea nivelului de consum cultural în România.
 2. Identificarea profilurilor de consumatori.
 3. Identificarea motivațiilor și nevoilor de consum cultural.

Metodologie: Eşantionul va fi reprezentativ la nivel naţional pentru populaţia de 18 ani şi peste. Volumul aproximativ va fi de 1300 de persoane, cu o eroare maximă de +/-2.7% la un nivel de încredere de 95%. Acestui eşantion i se adaugă un boost de 400 de persoane din Bucureşti, care va produce un subesantion reprezentativ pentru Capitala, cu o eroare de maximă de +/-4.3% la un nivel de incredere de 95%. Eşantionul national va fi tristadial cu stratificare în primul stadiu pe baza regiunilor de dezvoltare, continuând cu alocare proporţională la nivelul judeţelor (41 judeţe + Bucureşti). În cel de-al doilea stadiu se va aplica o stratificare în funcţie de mărimea localităţii (oraşe de peste 200 mii locuitori locuitori, oraşe între 100 şi 200 mii locuitori, oraşe între 30 şi 100 mii locuitori, oraşe sub 30 mii locuitori, sate centre de comună şi sate periferice). Numărul de persoane dintr-o anumită localitate va fi proporţional cu mărimea localităţii şi cu ponderea acelui tip de localitate în judeţul respectiv. Selecţia gospodăriilor va fi realizată folosind metoda drumului aleator, iar selecţia respondenţilor va fi realizată folosind metoda zilei de naştere, având ca reper data de 31 mai.

2. Studiul Cultura în spațiul rural

Obiective:

 • Identificarea numărului de cămine culturale în spațiul rural
 • Colectarea unor informații sumare despre activitatea căminelor culturale
 • Realizarea unui studiu de caz despre activitatea căminelor culturale din județul Ilfov

Metodologie:

 • Realizarea listei căminelor culturale la nivel național
 • Elaborarea unui chestionar;
 • Colectarea datelor;
 • Realizarea bazei de date în SPSS;
 • Realizarea de interviuri cu reprezentanții căminelor culturale din județul Ilfov
 • Redactarea raportului de cercetare.

3. Studiul Tinerii și creativitatea

Obiective: 

 • Identificarea formelor de manifestare a creativității în rândul tinerilor.
 • Identificarea relației tinerilor creativi cu hub-urile culturale și creative din București.

   Metodologie:

 • Elaborarea unui chestionar;
 • Colectarea datelor;
 • Realizarea bazei de date în SPSS;
 • Realizarea de interviuri și focus grupuri cu tineri pe tema studiului
 • Redactarea raportului de cercetare.

4. Studiul privind meseriile și nevoile de formare din domeniul culturii

Obiective: 

 • Identificarea meseriilor emergente din domeniul culturii
 • Identificarea nevoilor de formare ale angajaților din instituțiile publice de cultură

   Metodologie:

 • Elaborarea unui chestionar;
 • Colectarea datelor;
 • Realizarea bazei de date în SPSS;
 • Realizarea de focus grupuri cu specialiștii din domeniul culturii
 • Redactarea raportului de cercetare.

5. Studiul Dinamica sectoarelor culturale și creative

Obiective: 

 • Analiza datelor statistice pe metodologia UNESCO
 • Analiza datelor statistice pe metodologia Essnet culture

   Metodologie:

 • Colectarea datelor;
 • Realizarea analizelor pe cele două metodologii;
 • Redactarea raportului de cercetare.