Activitatea de cercetare

Echipa de Cercetare este interdisciplinară, fiind formată din specialiști în management, artă, istorie, sociologie, marketing, antropologie culturală, științe politice și economie.

Echipa de Cercetare este interdisciplinară, fiind formată din specialiști în management, artă, istorie, sociologie, marketing, antropologie culturală, științe politice și economie.

Cea mai importantă activitate de cercetare desfășurată de INCFC este Barometrul de Consum Cultural. Totodată, cercetătorii noștri s-au adaptat în permanență cerințelor de pe piața culturală în continuă transformare și au realizat studii precum: Vitalitatea Culturală a Orașelor din România, Indicele Vieții Culturale în România, Statistici Comparative ale Sectorului Cultural, Sponsorizarea în Domeniul Culturii, Contribuția Sectoarelor Culturale și Creative la Economia Națională, Comerțul Exterior al Bunurilor Creative și Culturale.

INCFC realizează la cerere:

  • Studii de impact pentru festivaluri, programe culturale, campanii de promovare, evenimente artistice care conțin, printre altele, o analiză cost-beneficiu a serviciilor oferite și măsoară efectul asupra grupului țintă.
  • Studii de piață referitoare la profilul consumatorului, capitalul cultural sau analiza percepției și a vizibilității.
  • Studii de audiență / piață dedicate în special organizațiilor din sectorul artelor spectacolului care pot astfel identifica modalități de atragere a publicului, dar și care sunt nevoile acestuia.
  • Studii de tip tracking and timing dedicate în special muzeelor și galeriilor de artă care pot identifica modalități de creștere a numărului de vizitatori și a notorietății, dar și cum să-și îmbunătățească poziția pe piață comparativ cu competitorii.
  • Analize de management cultural care presupun identificarea diferenței față de competitori, poziționarea pe piață și furnizarea unor informații imparțiale pentru o strategie de management care să determine creșterea veniturilor și diversificarea surselor de finanțare.
  • Studii de caz pentru proiecte culturale care analizează aspectele care au stat la baza succesului sau eșecului unui proiect cultural, identifică problemele și furnizează soluții pentru remedierea acestora.

Activitatea de cercetare este coordonată de un Consiliu de Specialitate (Consiliu Științific), format din personalități care ocupă poziții de vârf în învățământul superior de specialitate culturală și artistică, în instituții culturale, precum și în domeniul cercetării sau formării profesionale continue.


Culturadata Interactiv este o platformă care folosește reprezentări interactive pentru vizualizarea datelor statistice din domeniul culturii, cu scopul de a crește gradul de accesibilitate, claritate și înțelegere a informațiilor despre Sectoarele Culturale și Creative din România.

Creată în 2018, platforma Culturadata Interactiv are acum o variantă îmbunătățită din punct de vedere estetic, structural, tehnic și metodologic. Versiunea 2.0 a platformei vine cu o serie de funcționalități noi pentru utilizator ce permit o interactivitate mai mare a vizualizărilor – tabele și grafice interactive cu filtre adaptabile multiple, hărți dinamice temporal, precum și vizualizări animate cu posibilitatea de selectare a unității de observare.


Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală prelucrează date cu caracter personal, pentru scopul „sondaje de opinie, studii și cercetări”, în conformitate cu legislația în vigoare, respectiv Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

Cercetări în derulare

1. Vitalitatea culturală a orașelor

Studiul se bazează pe modelul metodologic folosit de cei de la Instutitul Urban din Washington în realizarea studiului Cultural Vitality in Communities: Interpretation and Indicators (2006).

Indicatorii disponibili la nivelul orașelor fac referire la: infrastructură culturală, participare culturală, buget / cheltuieli pentru activități culturale, resurse umane specializate, Sectoare Culturale și Creative (SCC) și studiul de caz – Vitalitatea culturală a Municipiului București.

2. Analiza dinamicii Sectoarelor Culturale și Creative

Studiul se bazează pe metodologia de identificare a impactului SCC asupra economiei naţionale utilizată în Analiza funcţională a sistemului cultural. Principalele obiective ale cercetării sunt: identificarea potențialului și a impactului economic al SCC asupra economiei naționale; determinarea dimensiunii economice a SCC. 

3. Studiul privind educația culturală în România

Studiul îṣi propune să identifice nevoia ṣi nivelul de interes pentru introducerea ocupaţiei de specialist în educație culturală.

Studiul va lua în considerare opiniile specialiștilor din instituțiile publice de cultură care au desfășurat proiecte de educație culturală pentru copii si tineri, dar ṣi opiniile studenţilor ṣi masteranzilor din facultăţile socio-umane privind oportunitatea unei astfel de meserii. Studiul îṣi propune, de asemenea, să identifice eventualele impedimente sau provocări pe care le implică această activitate.

4. Studiul „Aspecte culturale ale agresivităţii ṣi violenţei în spaţiul public”

Proiectul va fi realizat în parteneriat cu Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii (ICCV) ṣi va dezvolta o metodologie comună de analiză a agresivităţii ṣi violenţei în spaţiul public, INCFC concentrându-se pe aspectele culturale, iar ICCV pe aspectele sociale.

Plecând de la identificarea conceptelor și a teoriilor privind aspectele culturale ale agresivității și violenței în spațiul public și identificarea dinamicii comportamentelor agresive în perioada post-pandemică, studiul va conține comparații între comportamentele de acest tip de la nivel național și internațional. În același timp, studiul va oferi soluții și recomandări pentru stakeholderi.

5. Indicatorii UNESCO Culture | 2030

Proiectul Indicatorii UNESCO Culture | 2030 oferă dovezi ale rolului transformator al culturii, fiind bazat pe o analiză aprofundată a multiplelor moduri în care cultura contribuie la dimensiunile economice, sociale și de mediu ale dezvoltării. Implementarea proiectului este asigurată de parteneriatul dintre Ministerul Culturii, Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC), Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai – Centrul Interdisciplinar pentru Știința Datelor, Centrul Cultural Clujean, UNESCO și în colaborare cu Institutul UNESCO de Statistică (UIS).

Cadrul conceptual, metodologia și mecanismele de punere în aplicare a Indicatorilor UNESCO Culture | 2030 se bazează cât de mult posibil pe sursele de date existente, utilizând date calitative și cantitative. Acest proiect este menit să faciliteze cooperarea între instituții și propune un cadru adaptabil la diferitele capacități de colectare și agregare a datelor statistice.

Cei 22 de indicatori UNESCO Culture | 2030 sunt grupați în cadrul celor 4 dimensiuni: Mediu și Reziliență, Prosperitate și Mijloace de Trai, Cunoaștere și Competențe, Incluziune și Participare. Fiecare dimensiune corespunde mai multor Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) din cadrul Agendei 2030, iar indicatorii măsoară gradul de îndeplinire a ODD-urilor la nivel național și local.

6. Studiu Strategie Antisemitism

Studiul este realizat ca parte a procesului de evaluare privind implementarea Strategiei Naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, pentru perioada 2021-2023.