Activitatea de cercetare

Echipa de Cercetare este interdisciplinară, fiind formată din specialiști în management, artă, istorie, sociologie, marketing, antropologie culturală, științe politice și economie.

Echipa de Cercetare este interdisciplinară, fiind formată din specialiști în management, artă, istorie, sociologie, marketing, antropologie culturală, științe politice și economie.

Cea mai importantă activitate de cercetare desfășurată de INCFC este Barometrul de Consum Cultural. Totodată, cercetătorii noștri s-au adaptat în permanență cerințelor de pe piața culturală în continuă transformare și au realizat studii precum: Vitalitatea Culturală a Orașelor din România, Indicele Vieții Culturale în România, Statistici Comparative ale Sectorului Cultural, Sponsorizarea în Domeniul Culturii, Contribuția Sectoarelor Culturale și Creative la Economia Națională, Comerțul Exterior al Bunurilor Creative și Culturale.

INCFC realizează la cerere:

 • Studii de impact pentru festivaluri, programe culturale, campanii de promovare, evenimente artistice care conțin, printre altele, o analiză cost-beneficiu a serviciilor oferite și măsoară efectul asupra grupului țintă.
 • Studii de piață referitoare la profilul consumatorului, capitalul cultural sau analiza percepției și a vizibilității.
 • Studii de audiență / piață dedicate în special organizațiilor din sectorul artelor spectacolului care pot astfel identifica modalități de atragere a publicului, dar și care sunt nevoile acestuia.
 • Studii de tip tracking and timing dedicate în special muzeelor și galeriilor de artă care pot identifica modalități de creștere a numărului de vizitatori și a notorietății, dar și cum să-și îmbunătățească poziția pe piață comparativ cu competitorii.
 • Analize de management cultural care presupun identificarea diferenței față de competitori, poziționarea pe piață și furnizarea unor informații imparțiale pentru o strategie de management care să determine creșterea veniturilor și diversificarea surselor de finanțare.
 • Studii de caz pentru proiecte culturale care analizează aspectele care au stat la baza succesului sau eșecului unui proiect cultural, identifică problemele și furnizează soluții pentru remedierea acestora.

Activitatea de cercetare este coordonată de un Consiliu de Specialitate (Consiliu Științific), format din personalități care ocupă poziții de vârf în învățământul superior de specialitate culturală și artistică, în instituții culturale, precum și în domeniul cercetării sau formării profesionale continue.


Rezultatele cercetărilor și studiilor INCFC sunt promovate prin intermediul Culturadata Interactiv, o platformă de vizualizare interactivă a datelor statistice, lansată de INCFC în ianuarie 2018. Aceasta este constituită din secțiuni care oferă o imagine coerentă și explicită atât asupra infrastructurii publice (cartografierea rețelei de instituții și entități publice din teritoriu care desfășoară activități culturale), cât și asupra consumului cultural al populației. În acest sens, platforma furnizează grafice, tabele, hărți, statistici care reflectă evoluția multianuală și distribuția națională, regională și județeană a indicatorilor relevanți


Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală prelucrează date cu caracter personal, pentru scopul „sondaje de opinie, studii și cercetări”, în conformitate cu legislația în vigoare, respectiv Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

Cercetări în derulare

1. Tendințe ale consumului cultural în pandemie

Studiul Tendințe ale consumului cultural în pandemie constituie un sondaj de opinie pe diverse teme legate de cultură, pe un eşantion reprezentativ naţional (2000 de respondenți), care include două ediții semestriale:

 • Ediția I, studiu realizat pentru perioada 06.2020 – 28.08.2020, disponibilă pe platforma Culturadata Interactiv;
 • Ediția a II-a, studiu realizat pentru perioada 01.10.2020- 01.12.2020.

 Sondajul urmăreşte să releve prognoza de consum cultural în contextul pandemiei Covid 19. Studiul Tendințe ale consumului cultural în pandemie cuprinde două categorii majore de informaţii culese:

 • caracteristici socio-demografice;
 • tema consumului cultural anterior pandemiei și estimările de consum cultural în următoarele 6 luni.

2. Registrul Sectorului Cultural

Registrul Sectorului Cultural are drept scop inventarierea entităților care activează în domeniul cultural și care fac parte din următoarele categorii: organizații neguvernamentale și societăți comerciale care activeaza în domeniul cultural. Astfel, Registrul include date referitoare la domeniul, tipul și volumul activității, precum și despre resursele umane.

De asemenea, Registrul Sectorului Cultural își propune să identifice specialiștii din domeniul cultural. Colectarea vizează informații referitoare la domeniul de activitate al lucrătorilor culturali, pregătirea profesională a acestora, precum și la statutul acestora în piața muncii.

Aceste date sunt completate cu informații colectate prin intermediul a două chestionare care vizează identificarea efectelor crizei provocate de pandemia Covid-19 la nivelul activității ONG-urilor din domeniul culturii și a artiștilor și lucrătorilor culturali, precum și a modului în care aceste efecte pot fi atenuate.

3. Cultura digitală

Studiul Cultura Digitală vizează identificarea principalelor tehnologii digitale utilizate în activitatea profesională și a principalelor nevoi de formare în ceea ce privește utilizarea tehnologiei digitale pentru personalul din instituțiile publice de cultură (muzee, biblioteci și instituții de spectacol).

Pentru a atinge obiectivele propuse prin această cercetare, folosim metoda triangulată. Studiul cuprinde un instrument cantitativ de cercetare – un chestionar, care a fost realizat pentru angajații din instituțiile publice de cultură. Al doilea instrument de cercetare utilizat include o fișă de evaluare prin care ne propunem să evaluăm activitatea din mediul online pe website-urile instituțiilor publice de cultură din mediul urban, din România.

Principalul obiectiv este să identificăm care este gradul de prezență în spațiul online al instituțiilor de cultură și să observăm cum își desfășoară aceste instituții activitatea în raport cu publicul. Pentru a avea o perspectivă de ansamblu, vom analiza instituții de cultură de importanță națională, județeană, municipală și locală.

4. Studiul Potențialul de inserție profesională a studenților și absolvenților cu profil artistic

Obiectivele studiului:

 • Identificarea potențialului de inserție profesională a studenților și absolvenților din facultățile cu profil artistic;
 • Colectarea unor informații despre profilul studenților din facultățile cu profil artistic;
 • Realizarea unor comparații la nivel național între centrele universitare.