Formare

În domeniul formării profesionale continue și al educației permanente, Institutul este principalul furnizor de programe de formare profesională specializată pentru domeniul culturii.

În domeniul formării profesionale continue și al educației permanente, Institutul este principalul furnizor de programe de formare profesională specializată pentru domeniul culturii.

Oferta INCFC include peste 20 de programe de formare profesională (cursuri autorizate, ateliere și evaluări) care se adresează principalelor ocupații recunoscute din domeniul cultural – artele spectacolului, management cultural, biblioteconomie, audiovizual, patrimoniu cultural –, dar și unor specializări și meserii emergente care permit dezvoltarea unor ocupații noi.

Cursurile care oferă calificări atestate sunt autorizate de către Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Municipiului București și recunoscute, la nivel național, de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și de Ministerul Educației Naţionale.

Institutul colaborează cu lectori și formatori provenind din instituții culturale și educaționale prestigioase, precum și cu specialiști recunoscuți în domeniile lor de competență.

Institutul își propune să adapteze permanent oferta de cursuri, astfel încât să răspundă noilor tendințe și provocări din domeniu. De aceea, suntem deschiși propunerilor beneficiarilor cu privire la noi cursuri, modificări de structură, noi tematici sau alte aspecte care să contribuie la dezvoltarea sectorului cultural, să sprijine modernizarea instituțiilor publice de cultură și activitatea zonei private.


Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală prelucrează date cu caracter personal, pentru scopul „activități de formare profesională”, în conformitate cu legislația în vigoare, respectiv Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

Listă completă cursuri