Înscriere examen traducători

Înscriere

Documente înscriere

Pentru înscrierea la examenul de traducător sunt necesare următoarele:

 • formular de înscriere (cerere tip generată pe platforma dedicată) – 2 exemplare printate (datate și semnate)

Atenție: Candidații care și-au făcut cont pe platforma online cu ocazia unei sesiuni precedente sunt rugați să facă o actualizare (Reload) înainte de a completa formular de înscriere pentru sesiunea curentă.

 • copii legalizate prin notariat, dacă dosarul este trimis prin curier rapid, sau copii simple, dacă dosarul este depus personal la sediul INCFC, și se prezintă originalele pentru conformitate:
  • diplomă de studii – cel puţin bacalaureat;
  • certificat de naştere; 
 • copii simple (xerox):
  • 2 copii act de identitate (Carte de Identitate, Paşaport etc.);
  • chitanţa de plată a taxei (plătită conform reducerilor aplicabile!) – Precizați numele candidatului la rubrica „detalii plată”
  • certificat de căsătorie sau hotărâre de divorţ (în cazul schimbării de nume – după caz);
  • copii ale documentelor justificative pentru reducerea de taxe.

Reduceri

Candidații care au 26 de ani (neîmpliniți până în ultima zi din sesiune) vor achita taxa redusă cu 20%.

Documente justificative necesare pentru obţinerea de reduceri conform precizărilor făcute la capitolul „Aspecte financiare”:

 • certificatul medical – pentru persoane cu handicap;
 • carnetul de şomer – ajutor social, vizat pe luna respectivă, sau adeverinţă de şomaj de la Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
 • talonul de pensie.
 
Aceste documente sunt necesare – numai dacă este cazul – pentru persoanele care solicită reduceri de tarif. Candidaţii care vor depune/trimite dosare incomplete nu vor fi înscrişi la examen. 
Dosarele candidaţilor nu se transferă de la o sesiune la alta, pentru fiecare înscriere la examene fiind necesară întocmirea şi depunerea unui nou dosar. 
Dosarele de înscriere pot fi depuse direct la sediul Institutului sau trimise prin curier rapid cu predare personală pe adresa: Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, Bd. Unirii, nr. 22, corp B, etaj 2, sector 3, Bucureşti, telefon contact: 0735 783 986. 

Tarife

Aspecte financiare (conform OMC nr. 2321/27.04.2016)

Plata taxelor de examen se va face doar prin bancă (cu ordin de plată) sau prin Poşta Română (cu mandat poştal). Nu se admite plata în numerar.

Tarife

În cadrul sesiunilor obișnuite (ordinare) taxa de înscriere la examenul de traducător, pentru fiecare probă de examen, este 500 de lei pentru limbile din Anexa 1 și 800 de lei pentru limbile din Anexa 2.

În cadrul sesiunilor speciale tariful de înscriere la examenul de traducător, pentru fiecare probă de examen, este 900 de lei pentru limbile din Anexa 1 și 1400 de lei pentru limbile din Anexa 2.

Pentru susţinerea de examene în alte domenii decât cele din Anexa 3, se solicită acest lucru în scris și se plăteşte un tarif suplimentar de 300 de lei în cadrul sesiunilor ordinare şi de 500 de lei în cadrul sesiunilor speciale, după aprobarea solicitării de către comisia de examen.

Reexaminarea lucrărilor în urma contestaţiilor depuse de persoanele examinate se taxează cu 50% din tariful aferent sesiunii de examinare.

 • Persoanelor înscrise la examenul de traducător care anunţă în scris cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea sesiunii de examinare că sunt în imposibilitate de a susţine examenul/examenele, li se restituie 60 % din taxa de înscriere pentru fiecare examen. În cazul în care imposibilitatea de a susţine examenul este cauzată de decesul persoanei înscrise, taxa de înscriere se restituie în întregime, pe baza actelor doveditoare. Taxele de înscriere nu se restituie în cazul persoanelor care nu s-au prezentat şi nu au anunţat acest lucru.
 • În cazul în care persoanele înscrise la examenul de traducător au anunţat că sunt în imposibilitate de a susţine examenul / examenele, dar se prezintă în vederea susţinerii examenului/examenelor, taxa de înscriere nu se restituie. Aceste persoane sunt obligate la sosire să anunţe secretariatul Comisiei asupra prezenţei la examen, în caz contrar fiind considerate retrase, iar lucrarea anulată cu pierderea dreptului de restituire a taxei.

Scutiri şi reduceri în cadrul sesiunilor obişnuite (ordinare)

 • Tarifele de înscriere la examenele de traducător pentru persoane cu handicap se reduc pentru fiecare probă, astfel:
 • pentru persoanele cu handicap grad I cu însoţitor, cu 50%;
 • pentru persoanele cu handicap locomotor grad II, fără însoţitor, precum şi pentru alte categorii de persoane cu handicap, cu 30%.
 • Tarifele de înscriere la examenele de traducător pentru pensionari, şomeri și tineri cu vârste între 18-25 ani (26 de ani neîmpliniţi), posesori ai diplomei de bacalaureat, se reduc cu 20%;
 • Reducerile prevăzute nu se aplică în cazul participării la sesiunile speciale ale examenelor de traducător;
 • Reducerile se acordă pe baza documentelor justificative prezentate de candidaţi.

Important

Taxa se achită doar prin mandat poştal sau ordin de plată în contul INCFC: RO69TREZ70020G331700XXXX, Trezoreria Bucureşti, cod fiscal: 4631721.

Taxa nu se poate achita în numerar deoarece Institutul nu are casierie în sediul din Bulevardul Unirii.