Examen traducători

Noutăți

Repartizare candidați SS Iunie 2024  (Document publicat pe site în 17 mai 2024)

Rezultate examen traducător – sesiunea ordinară martie 2024

În perioada 5-7 iunie 2024, se va organiza o sesiune extraordinară a examenelor pentru obținerea certificatului de traducător. Înscrierile se pot face în perioada 8-10 mai 2024. Detalii la secțiunea Calendar.

Calendarul Examenelor de Traducători pentru 2024. Detalii aici.

 
IMPORTANT
Accesul persoanelor în instituțiile publice este permis cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Eliberare certificate

 

Eliberarea certificatelor de traducător aferente sesiunii ordinare 30 octombrie – 10 noiembrie 2023 va începe în data de 11 martie 2024.

Detalii aici.

 

 

 

 

Important

Crearea formularului de înscriere se face prin intermediul platformei dedicate.

Pentru înscrierile la sesiunea extraordinară din 5-7 iunie 2024platforma va fi accesibilă între 8 mai (de la ora 9:00) și 10 mai 2024 (până la ora 12:00). Formularul din cadrul platformei, completat online de către candidați, necesită aprobarea Comisiei de examen. Ulterior aprobării, se trimite din Platformă un mail automat (care nu este adresă de corespondență!) despre acceptarea înscrierii candidaților pentru ca aceștia să descarce formularul și să îl tipărească în 2 exemplare care vor fi semnate olograf.

Programul pentru depunerea personală a dosarelor la sediul INCFC este de luni până  joi , între orele 10:00 și 15:00, și vineri în intervalul  10:00 și 13:00

Atenție!

Examenul se desfăşoară în scris şi durează 2 ore. Se admite folosirea dicţionarelor bilingve (nu sunt acceptate dicționare care cuprind / includ secțiuni de gramatică, frazeologie, ghiduri de utilizare şi de stil, tabele cu declinări/conjugări, hărţi, referinţe gramaticale, liste de fraze etc.). Examenul constă în traducerea unui fragment de text de aproximativ 2.000 de caractere conţinând dificultăţile limbii străine solicitate și domeniului ales (dificultate peste medie). 

Informații utile

 


Examenele de traducător se susțin în cadrul unor sesiuni ordinare organizate semestrial (două pe an) , conform prevederilor din Ordinul nr. 2566 din 05.02.2020. Planificarea sesiunilor ordinare se afișează pe site, la secțiunea Calendar, la sfârșitul anului precedent. Taxele de înscriere la examenul de traducător sunt disponibile la secțiunea Tarife. Rezultatele examenelor se comunică după 30 de zile lucrătoare de la terminarea sesiunii; contestaţiile se soluţionează în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la terminarea perioadei de depunere a contestaţiilor. Certificatele de traducător aferente unei sesiuni de examene se eliberează după 60 de zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor.

În afara sesiunilor ordinare, la cererea candidaţilor, se pot organiza sesiuni speciale (extraordinare), condiționate de solicitările formulate de cel puţin 7 candidaţi pentru fiecare sesiune și de întrunirea tuturor cerințelor de ordin administrativ, respectiv de personal necesare pentru organizarea în bune condiții a acestor sesiuni. Rezultatele se comunică în 15 zile lucrătoare de la desfăşurarea sesiunii, iar certificatele se eliberează după 15 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor. În cadrul acestor sesiuni, taxa pentru o probă este dublă faţă de sesiunile ordinare.

La examenele de traducător se pot înscrie persoane care au absolvit cel puţin învăţământul liceal, cu promovarea examenului de bacalaureat (în România sau în altă țară – în acest caz diploma trebuie să fie echivalată de CNRED).

În cadrul unei sesiuni, un candidat poate solicita susţinerea a maximum 6 probe de examen.

O probă de examen (de exemplu: traducere din română în engleză, pe domeniul literatură) constă în traducerea, în scris, a unui text de aproximativ 2000 de litere.

Examenul se desfăşoară la sediul INCFC, în scris şi durează 2 ore. Se admite folosirea dicţionarelor bilingve.

Traducerea se poate face (și sunt probe de examen diferite):

  • dintr-o limbă străină în limba română, pe un anumit domeniu (traducere)
  • din limba română într-o limbă străină, pe un anumit domeniu (retroversiune)

Important

Potrivit legii 76/2016 privind modificarea legii 178/1997 pentru autorizarea interpreților și traducătorilor, pot fi traducători autorizaţi de Ministerul Justiţiei doar persoanele care au certificat de traducător eliberat de Ministerul Culturii pentru specialitatea ştiinţe juridice, din limba străină în limba română şi din limba română în limba străină pentru care solicită autorizarea. Alte detalii pe pagina Ministerului Justiției, la http://www.just.ro/transparenta-decizionala/acte-si-proceduri-utile/.

Contact

Persoane de contact:

Adresă de corespondență: INCFC, Bd. Unirii nr. 22, etaj 2, camera 228, Sector 3, 030833, Bucureşti ATENȚIE: examen.traducatori@culturadata.ro  este singura adresă pentru corespondență electronică legată de examenele pentru obținerea certificatului de traducător.

Informații suplimentare:

În perioadele de înscrieri la examenele pentru traducători, serviciul de relaţii cu publicul se va derula în intervalele orare precizate în secţiunea Calendar examene.

Întrebări frecvente (FAQ):

  • Descarcă documentul PDF cu cele mai frecvente întrebări legate de Examenul de Traducători.

Bibliografie

Pentru participarea la examenul de obținere a certificatului de traducător în şi din limbi străine, nu este necesară parcurgerea unei anumite bibliografii. INCFC nu organizează cursuri de pregătire pentru candidați în vederea susținerii examenului de traducător. Evaluarea urmăreşte să evidenţieze competenţele lingvistice dobândite de candidaţi prin orice mijloace, ca urmare a experienţei personale. Accentul este pus pe buna stăpânire a ambelor limbi (limba română şi limba străină aleasă), precum şi pe cunoaşterea domeniului pentru care se optează. Promovarea examenului conferă candidaţilor dreptul de practicare a ocupaţiei de traducător, în condiţiile legislaţiei în vigoare. Textele care constituie subiectele examenelor au grad de dificultate peste medie şi sunt fragmente din lucrări de specialitate sau documente din domeniile precizate la Anexa 3 (artă, chimie, electronică-telecomunicaţii, filosofie-religie, fizică, geografie, informatică, istorie, literatură, medicină-farmacie, sociologie-politologie, ştiinţe juridice, ştiinţe agricole, ştiinţe matematice, ştiinţe economice, tehnică)

Ghidul candidatului

Descarcă documentul:

*Pentru a veni în sprijinul candidaților care vor să se pregătească pentru Examenul de traducători, a fost întocmit Ghidul candidatului, care conține aspecte generale despre activitatea de traducere și exemple de subiecte (în mai multe limbi și domenii). Precizăm că Ghidul a fost redactat în anul 2018, iar în anul 2020 a fost schimbat ordinul de ministru care reglementează organizarea și desfășurarea examenelor.