Examen traducători

Noutăți

 
 
 
Contestații pentru examenele de limbă maghiară se depun în perioada 14-18.09.2020.

Eliberare certificate

Luni, 24 februarie 2020, începe eliberarea certificatelor de traducător pentru sesiunea ordinară 14-18 octombrie 2019. 

În perioada stării de urgență, certificatele de traducător se pot elibera titularilor doar trimise prin curier.

Detalii aici.

 

Atenție

Examenul se desfăşoară în scris şi durează 2 ore. Se admite folosirea dicţionarelor bilingve. Examenul constă în traducerea, în scris, a unui text de aproximativ 2000 de litere.

Informații utile

ANUNȚ IMPORTANT – ACTUALIZARE

Sesiunea ordinară martie 2020 a examenului de traducător a fost reprogramată în perioada 13-17 iulie 2020.

Programarea inițială a probelor, pe zile ale săptămânii și pe ore, rămâne valabilă conform Repartizarea candidaților pentru sesiunea ordinară din 16-20 martie 2020 (de ex. examenele planificate luni, 16 martie, se vor susține luni, 13 iulie). În perioada următoare vom actualiza și repartizarea candidaților pe săli, astfel încât să fie respectate reglementările cu privire la măsurile pentru diminuarea riscului de răspândire a infecției cu coronavirus SARS-CoV-2.

În ziua examenului, candidații trebuie să ajungă cu o oră înainte de ora planificată pentru examen, pentru a se putea îndeplini toate procedurile interne stabilite.

De asemenea, toți candidații vor prezenta obligatoriu, la intrarea în sediu, în fiecare zi de examen, următoarea Declarație pe proprie răspundere (tehnoredactată, apoi tipărită, datată și semnată).

Precizăm că, în funcție de evoluția situației privind îmbolnăvirile de Covid-19 la nivel național și de reglementările autorităților, această reprogramare ar putea fi din nou suspendată.


Anual, se organizează două sesiuni ordinare, afişate pe site la începutul fiecărui an. Rezultatele acestor examene se comunică după 30 de zile lucrătoare de la terminarea sesiunii, iar certificatele se eliberează după 60 de zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor. Ordinul nr. 2566 din 05.02.2020 În afara sesiunilor ordinare, se organizează sesiuni speciale, la cererea candidaţilor. În cadrul acestor sesiuni, taxa pentru o probă este dublă faţă de sesiunile ordinare. Rezultatele se comunică în 15 zile lucrătoare de la desfăşurarea examenului, iar certificatele se eliberează după 15 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor. La examene se pot înscrie persoane care au absolvit cel puţin învăţământul liceal, cu promovarea examenului de bacalaureat (în România sau în altă țară – în acest caz diploma trebuie să fie echivalată de CNRED).

O probă de examen (de exemplu: traducere din română în engleză pe domeniul literatură) constă în traducerea, în scris, a unui text de aproximativ 2000 de litere.

Examenul se desfăşoară în scris şi durează 2 ore. Se admite folosirea dicţionarelor bilingve.

Traducerea se poate face (și sunt probe de examen diferite):

  • din limba română într-o limbă străină, pe un anumit domeniu
  • dintr-o limbă străină în limba română, pe un anumit domeniu

În cadrul unei sesiuni, un candidat poate solicita susţinerea a maximum 6 probe de examen.

Important

Potrivit legii 76/2016 privind modificarea legii 178/1997 pentru autorizarea interpreților și traducătorilor, pot fi traducători autorizaţi de Ministerul Justiţiei doar persoanele care au certificat de traducător eliberat de Ministerul Culturii pentru specialitatea ştiinţe juridice, din limba străină în limba română şi din limba română în limba străină pentru care solicită autorizarea. Alte detalii pe pagina Ministerului Justiției, la http://www.just.ro/transparenta-decizionala/acte-si-proceduri-utile/.

Contact

Persoane de contact:

Informații suplimentare:

Informaţii suplimentare referitoare la toate aspectele legate de obţinerea certificatelor de traducător (perioade de înscriere, perioade de desfăşurare a examenelor, acte necesare etc.) pot fi obţinute şi la sediul Institutului. În perioadele de înscrieri la examenele pentru traducători, serviciul de relaţii cu publicul se va derula în intervalele orare precizate în secţiunea Calendar examene.

Date contact:

  • Adresă de corespondență: Bd. Unirii nr. 22, etaj 2, Sector 3, 030833 Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Bd. Mircea Vodă)
  • Telefon: 021 891 91 03
  • Fax: 021 893 31 75
  • Email: office@culturadata.ro

Bibliografie

Pentru participarea la examenul de obținere a certificatului de traducător în şi din limbi străine, nu este necesară parcurgerea unei anumite bibliografii. INCFC nu organizează cursuri de pregătire pentru candidați în vederea susținerii examenului de traducător. Evaluarea urmăreşte să evidenţieze competenţele lingvistice dobândite de candidaţi prin orice mijloace, ca urmare a experienţei personale. Accentul este pus pe buna stăpânire a ambelor limbi (limba română şi limba străină aleasă), precum şi pe cunoaşterea domeniului pentru care se optează. Promovarea examenului conferă candidaţilor dreptul de practicare a ocupaţiei de traducător, în condiţiile legislaţiei în vigoare. Textele care constituie subiectele examenelor au grad de dificultate peste medie şi sunt fragmente din lucrări de specialitate sau documente din domeniile precizate la Anexa 3 (artă, chimie, electronică-telecomunicaţii, filosofie-religie, fizică, geografie, informatică, istorie, literatură, medicină-farmacie, sociologie-politologie, ştiinţe juridice, ştiinţe agricole, ştiinţe matematice, ştiinţe economice, tehnică)

Ghidul candidatului

Ghidul candidatului la examenul pentru traducători a fost creat din dorința echipei INCFC de a veni în întâmpinarea tuturor persoanelor care vor să obțina Certificatul de traducător, încercând astfel să răspundă unor întrebări, nelămuriri, așteptări ale acestora. Descarcă ghidul de aici.