Examen traducători

Eliberare certificate

Luni, 24 februarie 2020, începe eliberarea certificatelor de traducător pentru sesiunea ordinară 14-18 octombrie 2019. 

În perioada stării de urgență, certificatele de traducător se pot elibera titularilor doar trimise prin curier.

Detalii aici.

 

Atenție

Examenul se desfăşoară în scris şi durează 2 ore. Se admite folosirea dicţionarelor bilingve. Examenul constă în traducerea, în scris, a unui text de aproximativ 2000 de litere.

Informații utile

ANUNȚ IMPORTANT – ACTUALIZARE

În contextul pandemiei de Coronavirus (SARS CoV 2) și al adoptării măsurilor stabilite prin Hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, precum și a dispozițiilor instituite de ordonatorul principal de credite, Ministerul Culturii, Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală suspendă toate activitățile cu public / cursurile / examenele / evaluările / alte evenimente programate începând cu data de 11 martie 2020.

Prin urmare, Sesiunea ordinară martie 2020 a examenului de traducător va fi reprogramată la o dată care va fi anunțată ulterior, în timp util, pe toate canalele de comunicare oficiale ale INCFC (website, pagină de Facebook). De asemenea, Comisia de examen va informa candidații înscriși, pe adresele lor de mail, despre perioada examenelor reprogramate.


Anual, se organizează două sesiuni ordinare, afişate pe site la începutul fiecărui an. Rezultatele acestor examene se comunică după 30 de zile lucrătoare de la terminarea sesiunii, iar certificatele se eliberează după 60 de zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor. OMCIN nr 2212/27.03.2018

În afara sesiunilor ordinare, se organizează sesiuni speciale, la cererea candidaţilor. În cadrul acestor sesiuni, taxa pentru o probă este dublă faţă de sesiunile ordinare. Rezultatele se comunică în 15 zile de la desfăşurarea examenului, iar certificatele se eliberează după 15 zile de la afişarea rezultatelor.

La examene se pot înscrie persoane care au absolvit cel puţin învăţământul liceal, cu promovarea examenului de bacalaureat (în România sau în altă țară – în acest caz diploma trebuie să fie echivalată).

O probă de examen (de exemplu: traducere din română în engleză pe domeniul literatură) constă în traducerea, în scris, a unui text de aproximativ 2000 de litere.

Examenul se desfăşoară în scris şi durează 2 ore. Se admite folosirea dicţionarelor bilingve.

Traducerea se poate face (și sunt probe de examen diferite):

  • din limba română într-o limbă străină, pe un anumit domeniu
  • dintr-o limbă străină în limba română, pe un anumit domeniu

În cadrul unei sesiuni, un candidat poate solicita susţinerea a maximum 6 probe de examen.

Important

Potrivit legii 76/2016 privind modificarea legii 178/1997 pentru autorizarea interpreților și traducătorilor, pot fi traducători autorizaţi de Ministerul Justiţiei doar persoanele care au certificat de traducător eliberat de Ministerul Culturii pentru specialitatea ştiinţe juridice, din limba străină în limba română şi din limba română în limba străină pentru care solicită autorizarea. Alte detalii pe pagina Ministerului Justiției, la http://www.just.ro/transparenta-decizionala/acte-si-proceduri-utile/.

Contact

Persoane de contact:

Informații suplimentare:

Informaţii suplimentare referitoare la toate aspectele legate de obţinerea certificatelor de traducător (perioade de înscriere, perioade de desfăşurare a examenelor, acte necesare etc.) pot fi obţinute şi la sediul Institutului. În perioadele de înscrieri la examenele pentru traducători, serviciul de relaţii cu publicul se va derula în intervalele orare precizate în secţiunea Calendar examene.

Date contact:

  • Adresă de corespondență: Bd. Unirii nr. 22, etaj 2, Sector 3, 030833 Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Bd. Mircea Vodă)
  • Telefon: 021 891 91 03
  • Fax: 021 893 31 75
  • Email: office@culturadata.ro

Bibliografie

Pentru participarea la examenul de obținere a certificatului de traducător în şi din limbi străine, nu este necesară parcurgerea unei anumite bibliografii. INCFC nu organizează cursuri de pregătire pentru candidați în vederea susținerii examenului de traducător. Evaluarea urmăreşte să evidenţieze competenţele lingvistice dobândite de candidaţi prin orice mijloace, ca urmare a experienţei personale. Accentul este pus pe buna stăpânire a ambelor limbi (limba română şi limba străină aleasă), precum şi pe cunoaşterea domeniului pentru care se optează. Promovarea examenului conferă candidaţilor dreptul de practicare a ocupaţiei de traducător, în condiţiile legislaţiei în vigoare. Textele care constituie subiectele examenelor au grad de dificultate peste medie şi sunt fragmente din lucrări de specialitate sau documente din domeniile precizate la Anexa 3 (artă, chimie, electronică-telecomunicaţii, filosofie-religie, fizică, geografie, informatică, istorie, literatură, medicină-farmacie, sociologie-politologie, ştiinţe juridice, ştiinţe agricole, ştiinţe matematice, ştiinţe economice, tehnică)

Ghidul candidatului

Ghidul candidatului la examenul pentru traducători a fost creat din dorința echipei INCFC de a veni în întâmpinarea tuturor persoanelor care vor să obțina Certificatul de traducător, încercând astfel să răspundă unor întrebări, nelămuriri, așteptări ale acestora. Descarcă ghidul de aici.