Examen traducători

Eliberare certificate

Marți, 24 iulie 2018, începe eliberarea certificatelor de traducător pentru sesiunea specială 20 – 21 iunie 2018Detalii aici.

Atenție

Examenul se desfăşoară în scris şi durează 2 ore. Se admite folosirea dicţionarelor bilingve. Examenul constă în traducerea, în scris, a unui text de aproximativ 2000 de litere.

Informații utile

Anual, se organizează două sesiuni ordinare, afişate pe site la începutul fiecărui an. Rezultatele acestor examene se comunică după 30 de zile de la terminarea sesiunii, iar certificatele se eliberează după 60 de zile de la afişarea rezultatelor.

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenului de traducător

În afara sesiunilor ordinare, se organizează sesiuni speciale, la cererea candidaţilor. În cadrul acestor sesiuni, taxa pentru o probă este dublă faţă de sesiunile ordinare. Rezultatele se comunică în 15 zile de la desfăşurarea examenului, iar certificatele se eliberează după 15 zile de la afişarea rezultatelor.

La examene se pot înscrie persoanele care au absolvit cel puţin învăţământul liceal, cu promovarea examenului de bacalaureat.

Examenul se desfăşoară în scris şi durează 2 ore. Se admite folosirea dicţionarelor bilingve.

Examenul constă în traducerea, în scris, a unui text de aproximativ 2000 de litere.

Traducerea se poate face:

  • din limba română într-o limbă străină
  • dintr-o limbă străină în limba română

În cadrul unei sesiuni, un candidat poate solicita susţinerea a maximum 6 probe de examen.

Important

Potrivit legii 76/2016 privind modificarea legii 178/1997 pentru autorizarea traducătorilor, pot fi traducători autorizaţi de către Ministerul Justiţiei doar persoanele care sunt atestate de către Ministerul Culturii ca traducători pentru specialitatea ştiinţe juridice, din limba română în limba străină pentru care solicită autorizarea şi din limba străină în limba română.

Contact

Persoană contact:

  • Anamaria Diaconu
  • Email: anamaria.diaconu@culturadata.ro
  • Telefon: 0788 905 043

Persoană contact:

Informații suplimentare:

Informaţii suplimentare referitoare la toate aspectele legate de obţinerea certificatelor de traducător (perioade de înscriere, perioade de desfăşurare a examenelor, acte necesare etc.) pot fi obţinute şi la sediul Institutului.

În perioadele de înscrieri la examenele pentru traducători, serviciul de relaţii cu publicul se va derula în intervalele orare precizate în secţiunea Calendar examene.

Date contact:

  • Adresă de corespondență: Bd. Unirii nr. 22, etaj 2, Sector 3, 030833 Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Bd. Mircea Vodă)
  • Telefon: 021 891 91 03
  • Fax: 021 893 31 75
  • Email: office@culturadata.ro

Bibliografie

Pentru participarea la examenul de obținere a certificatului de traducător în şi din limbi străine, nu este necesară parcurgerea unei anumite bibliografii.

Evaluarea urmăreşte să evidenţieze competenţele lingvistice dobândite de candidaţi prin orice mijloace, ca urmare a experienţei personale. Accentul este pus pe buna stăpânire a ambelor limbi (limba română şi limba străină aleasă), precum şi pe cunoaşterea domeniului pentru care se optează.

Promovarea examenului conferă candidaţilor dreptul de practicare a ocupaţiei de traducător, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

Textele care constituie subiectele examenelor au grad de dificultate peste medie şi sunt fragmente din lucrări de specialitate sau documente din domeniile precizate la Anexa 3 (artă, chimie, electronică-telecomunicaţii, filosofie-religie, fizică, geografie, informatică, istorie, literatură, medicină-farmacie, sociologie-politologie, ştiinţe juridice, ştiinţe agricole, ştiinţe matematice, ştiinţe economice, tehnică)

Ghidul candidatului

Ghidul candidatului la examenul pentru traducători a fost creat din dorința echipei INCFC de a veni în întâmpinarea tuturor persoanelor care vor să obțina Certificatul de traducător, încercând astfel să răspundă unor întrebări, nelămuriri, așteptări ale acestora.

Descarcă ghidul de aici.