Examen traducători

Eliberare certificate

În data de 12 iulie 2021 începe eliberarea certificatelor de traducător aferente sesiunii ordinare martie 2021. Detalii aici.

Pe toată durata stării de alertă certificatele de traducător se pot elibera titularilor doar trimise prin curier. Detalii aici.

 

 

Important

Pentru înscrierea la examenul de traducător, începând cu sesiunea ordinară martie 2021, crearea formularului de înscriere se face pe o platformă dedicată.

Platforma este accesibilă doar în perioada de înscriere (în cazul sesiunii ordinare martie 2021, platforma a fost accesibilă între 11 și 22 ianuarie 2021 – până la ora 12:00). Formularul din cadrul platformei, completat de către candidați, necesită aprobarea Comisiei de examen. Ulterior aprobării, Comisia transmite formularul candidaților pentru ca aceștia să îl tipărească și să îl semneze olograf în 2 exemplare.

 

Atenție!

Examenul se desfăşoară în scris şi durează 2 ore. Se admite folosirea dicţionarelor bilingve. Examenul constă în traducerea, în scris, a unui text de aproximativ 2000 de litere.

Informații utile

ANUNȚ IMPORTANT – desfășurarea Sesiunii ordinare martie 2021

Sesiunea ordinară martie 2021 a examenului de traducător, programată în perioada 8-12 martie 2021, se va desfășura în condiții speciale, astfel încât să fie respectate reglementările cu privire la măsurile pentru diminuarea riscului de răspândire a infecției cu coronavirus SARS-CoV-2.

În ziua examenului, candidatul trebuie să ajungă cu cel puțin o jumătate de oră înainte de ora planificată pentru examen, pentru a se putea îndeplini toate procedurile interne stabilite. Candidatul trebuie să poarte mască de protecție pe toată perioada cât se va afla în spațiile interioare ale instituției și să respecte toate indicațiile organizatorilor.

De asemenea, fiecare candidat va prezenta obligatoriu, la intrarea în sediu, în fiecare zi de examen, următoarea Declarație pe proprie răspundere (tehnoredactată, apoi tipărită, datată și semnată).

Precizăm că, în funcție de evoluția situației privind îmbolnăvirile de Covid-19 la nivel național și de reglementările autorităților, această sesiune ar putea fi suspendată.


Examenele de traducător se susțin în cadrul unor sesiuni ordinare organizate semestrial (două pe an) , conform prevederilor din Ordinul nr. 2566 din 05.02.2020. Planificarea sesiunilor ordinare se afișează pe site, la secțiunea Calendar, la sfârșitul anului precedent. Taxele de înscriere la examenul de traducător sunt disponibile la secțiunea Tarife. Rezultatele examenelor se comunică după 30 de zile lucrătoare de la terminarea sesiunii; contestaţiile se soluţionează în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la terminarea perioadei de depunere a contestaţiilor. Certificatele de traducător aferente unei sesiuni de examene se eliberează după 60 de zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor.

În afara sesiunilor ordinare, la cererea candidaţilor, se pot organiza sesiuni speciale (extraordinare), condiționate de solicitările formulate de cel puţin 7 candidaţi pentru fiecare sesiune și de întrunirea tuturor cerințelor de ordin administrativ, respectiv de personal necesare pentru organizarea în bune condiții a acestor sesiuni. Rezultatele se comunică în 15 zile lucrătoare de la desfăşurarea sesiunii, iar certificatele se eliberează după 15 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor. În cadrul acestor sesiuni, taxa pentru o probă este dublă faţă de sesiunile ordinare.

La examenele de traducător se pot înscrie persoane care au absolvit cel puţin învăţământul liceal, cu promovarea examenului de bacalaureat (în România sau în altă țară – în acest caz diploma trebuie să fie echivalată de CNRED).

În cadrul unei sesiuni, un candidat poate solicita susţinerea a maximum 6 probe de examen.

O probă de examen (de exemplu: traducere din română în engleză, pe domeniul literatură) constă în traducerea, în scris, a unui text de aproximativ 2000 de litere.

Examenul se desfăşoară la sediul INCFC, în scris şi durează 2 ore. Se admite folosirea dicţionarelor bilingve.

Traducerea se poate face (și sunt probe de examen diferite):

  • dintr-o limbă străină în limba română, pe un anumit domeniu (traducere)
  • din limba română într-o limbă străină, pe un anumit domeniu (retroversiune)

Important

Potrivit legii 76/2016 privind modificarea legii 178/1997 pentru autorizarea interpreților și traducătorilor, pot fi traducători autorizaţi de Ministerul Justiţiei doar persoanele care au certificat de traducător eliberat de Ministerul Culturii pentru specialitatea ştiinţe juridice, din limba străină în limba română şi din limba română în limba străină pentru care solicită autorizarea. Alte detalii pe pagina Ministerului Justiției, la http://www.just.ro/transparenta-decizionala/acte-si-proceduri-utile/.

Contact

Persoane de contact:

Informații suplimentare:

Informaţii suplimentare referitoare la toate aspectele legate de obţinerea certificatelor de traducător (perioade de înscriere, perioade de desfăşurare a examenelor, acte necesare etc.) pot fi obţinute şi la sediul Institutului. În perioadele de înscrieri la examenele pentru traducători, serviciul de relaţii cu publicul se va derula în intervalele orare precizate în secţiunea Calendar examene.

Date contact:

  • Adresă de corespondență: Bd. Unirii nr. 22, etaj 2, Sector 3, 030833 Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din Bd. Mircea Vodă)
  • Telefon: 021 891 91 03
  • Fax: 021 893 31 75
  • Email: office@culturadata.ro

Bibliografie

Pentru participarea la examenul de obținere a certificatului de traducător în şi din limbi străine, nu este necesară parcurgerea unei anumite bibliografii. INCFC nu organizează cursuri de pregătire pentru candidați în vederea susținerii examenului de traducător. Evaluarea urmăreşte să evidenţieze competenţele lingvistice dobândite de candidaţi prin orice mijloace, ca urmare a experienţei personale. Accentul este pus pe buna stăpânire a ambelor limbi (limba română şi limba străină aleasă), precum şi pe cunoaşterea domeniului pentru care se optează. Promovarea examenului conferă candidaţilor dreptul de practicare a ocupaţiei de traducător, în condiţiile legislaţiei în vigoare. Textele care constituie subiectele examenelor au grad de dificultate peste medie şi sunt fragmente din lucrări de specialitate sau documente din domeniile precizate la Anexa 3 (artă, chimie, electronică-telecomunicaţii, filosofie-religie, fizică, geografie, informatică, istorie, literatură, medicină-farmacie, sociologie-politologie, ştiinţe juridice, ştiinţe agricole, ştiinţe matematice, ştiinţe economice, tehnică)