Echipa

Conducere

conf. univ. dr. Carmen Croitoru

Director General INCFC

dr. Anda Becuț Marinescu

Șef Serviciu (Serviciul Cercetare)

Sande Vârjoghe

Șef Serviciu (Serviciul Formare)

Geronda Popescu

Șef Serviciu (Serviciul Buget, Financiar-Contabilitate)

Cristiana Vlad

Șef Serviciu Proiecte europene, Logistică și IT

Cercetare

Cătălin Dărășteanu

Cercetător științific (Compartimentul Studii și Cercetări)

Ioana Ceobanu

Sociolog (Compartimentul Studii și Cercetări)

Iulian Oana

Sociolog (Compartimentul baze de date)

George Dinu

Sociolog - Colaborator

George Matu

Sociolog - Colaborator

Veronica Hampu

Sociolog - Colaborator

Formare

Georgeta Vlăduțu

Administrator programe de formare profesională: Impresar Artistic, Comisia de Atestare și Avizare în Domeniul Impresariatului Artistic

Angela Tudor

Administrator programe de formare profesională: Bibliotecar, Restaurator bunuri culturale, Conservator opere de artă și monumente istorice, Custode sală

Anamaria Diaconu

Administrator programe de formare profesională: Muzeograf, Curator, Specialist educație muzeală

Simona Barlaboi

Administrator programe de formare profesională: Manager cultural, Examen Traducători

Victor Blănaru

Administrator programe de formare profesională: Referent așezăminte culturale, Protejarea patrimoniului cultural national, Managementul colecției muzeale, Cum scriem proiecte culturale câștigătoare?

Gabriela Nicolau

Operator Date (Compartimentul Registre, Diplome și Evidențe), Administrator programe de formare profesională: Examen Traducător

Marketing și Publicații

Alexandru Avram

Responsabil Relații Internaționale, Marketing și Comunicare

Bogdan Pălici

Coordonator Publicații (Compartimentul Marketing și Publicații)

Aurora Pădureanu

Redactor (Compartimentul Marketing și Publicații)

Delia Hanzelik

Ofițer de presă

Administrativ

Elena Bologa

Referent de specialitate (Compartimentul Resurse Umane)

Sevastița Rădulescu

Auditor (Compartimentul Audit Public Intern)

Sorin Enuș

Referent de specialitate (Compartimentul Financiar-Contabilitate)

Maria Dorina Alecse

Economist (Compartimentul Financiar-Contabilitate)

Proiecte Europene, Logistică, IT,

Marian Feruță

Referent de specialitate (compartimentul IT)

Tiberiu Niță

Referent (Compartimentul Logistică și Administrativ)

Consiliul științific

Conform OMCIN nr.2044/29.01.2018 si ROF aprobat prin OMCIN nr.2668/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, componenta Consiliului Stiintific este:
 • conf. unv. dr. Carmen Croitoru, Director general (Manager) INCFC – Preşedinte al Consiliului Ştiinţific;
 • prof. univ. dr. Doina Banciu – Facultatea de Litere, Universitatea București – reprezentantul Ministerului Culturii și Identității Naționale
 • prof. univ. dr. Vintilă Mihăilescu – Facultatea de Comunicare si Relații Publice, Școala Națională de Studii Politice și Administrative
 • prof. univ. dr. Petru Mortu –  Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu din Bucureşti
 • prof. univ. dr. Alecxandrina Deaconu – Facultatea de Management, Academia de Studii Economice București
 • prof. univ. dr. Delia Mucica – Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică București
 • prof. univ. dr. Aura Corbeanu – Vicepreședinte executiv al Uniunii Teatrale din România
 • prof. univ. dr. Valentin Cojanu – Academia de Studii Economice București

Consiliul administrativ

Conform art.13 din OMIN nr 2668/2014 cu modif. si completarile ulterioare

 • Carmen Croitoru – Manager, in calitate de presedinte al Consiliului administrativ
 • Cristiana Vlad – Șef Serviciu proiecte europene, logistica și IT
 • Anda-Georgiana Marinescu – Șef Serviciu cercetare
 • Sande Varjoghe –Șef Serviciu formare
 • Geronda Popescu – Șef Serviciu Buget, financiar-contabilitate
 • post vacant – un membru din cadrul Compartimentului stiintific cercetare-dezvoltare
 • secretar – dna Elena Bologa, Referent de specialitate