Studiul privind dinamica editurilor și a activităților editoriale din România – 2017

2018

Descriere

Studiul privind dinamica editurilor și a activităților editoriale din România – 2017 este o continuare a studiului Piața de carte din România, realizat în anul 2016 de INCFC, în parteneriat cu Biblioteca Națională a României și cu Centrul Național ISBN-ISSN-CIP. Perspectiva asupra acestui sector cultural este completată în ediția actuală prin repetarea măsurătorilor și prin accentuarea anumitor aspecte identificate în studiul anterior.

Activitățile editoriale au trăsături similare cu celelalte activități ce se încadrează în sectoarele culturale și creative: ele sunt „bazate pe valori culturale și / sau expresii artistice și alte expresii creative”, indiferent dacă acestea sunt orientate către piață sau nu. Dimensiunea economică este mai bine subliniată de termenul de „industrie culturală”, care cuprinde printre activități și comercializarea conținutului cultural, a bunurilor sau a serviciilor aflate sub protecția drepturilor de autor (copyright). Astfel, industria editorială se află în rândul sectoarelor sau industriilor culturale, alături de artele vizuale și artele spectacolului. Este important de menționat că pe parcursul acestei lucrări, vorbind despre activitățile editoriale, vom folosi interșanjabil termenii „industrie culturală” și „sector cultural”.

Nevoia de cunoaștere și înțelegere aprofundată a activității editurilor este resimțită acut la nivel de statistici naționale comparative sau la nivel de aspecte teoretice. Una dintre principalele probleme pe care acest sector cultural le ridică în momentul studierii sale este lipsa unor definiții și a unor concepte de lucru care să standardizeze posibilele comparații sau analize la nivel de macro-date. Această lipsă reprezintă un punct de pornire și o motivație pentru culegerea de date statistice și informații, acestea fiind necesare și importante, în special din două perspective.

Descarcă publicație

Descarcă publicație Descarcă publicație

Preview publicație