Contribuția Industriilor Bazate pe Copyright la Economia Națională pentru Perioada 2006-2009 [2011]

2011

Descriere

Acest studiu a fost realizat în cadrul proiectului „Promovarea antreprenoriatului în domeniul industriilor creative”, cofinanțat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenție 3.3. „Promovarea culturii antreprenoriale”.

Autori: Anda Becuț, Bianca Bâlșan, Liviu Chelcea, Cătălin Dărășteanu, Delia Mucică

Descarcă publicație

Descarcă publicație Descarcă publicație