Studiu privind piața de carte din România [2016]

2016

Studiul a fost realizat în cadrul un proiect pilot menit să sondeze activitatea specifică a editurilor, în completarea statisticilor periodice realizate de Biblioteca Națională a României şi Institutul Naţional de Statistică.

Descriere

Studiul răspunde unei nevoi de cunoaştere mai aprofundată a activiăţii editurilor din România. Studiul a fost realizat în cadrul un proiect pilot menit să sondeze activitatea specifică a editurilor, în completarea statisticilor periodice realizate de Biblioteca Națională a României şi Institutul Naţional de Statistică.

Am evaluat piața de carte prin indicatori privind resursele umane angrenate în industria cărții, infrastructura materială și IT a editurilor, strategiile lor de marketing și promovare, strategiile de vânzare, legislație și administrare, dar și impedimentele și provocările pe care le-au identificat cei care au răspuns acestui studiu.

Principalele rezultate evidențiază faptul că dezvoltarea tehnologică are un impact mare în ceea ce privește modul cum funcționează producția de carte. În România, preocuparea pentru producție este concentrată în special în zonele geografice în care există și centre universitare. Mai mult de jumătate dintre edituri nu au accesat niciodată linii de finanțare externe, iar o mare parte dintre edituri realizează și alte activități în afara celor de editare. Editurile care au participat la studiu investesc mai puțin în formarea și pregătirea continuă a angajaților, iar cele mai multe edituri (în special editurile mici și medii) nu au investit în anul 2015 buget pentru marketing și promovare.

Studiul a fost publicat în Caietele Culturadata – Volumul 1/2016, Coordonatori: Carmen Croitoru, Anda Becuț, ISSN 2537 – 5121, ISSN-L 2537 – 5121, Editura Pro Universitaria, 2016

Descarcă publicație

Descarcă publicație Descarcă publicație

Preview publicație