Barometrul de Consum Cultural 2007

2007

Descriere

Barometrul de Consum Cultural 2007 a avut ca scop descrierea și analiza infrastructurii și comportamentelor de consum cultural din România, reprezentând o reluare a cercetărilor de acest tip realizate în 2005 și 2006.

Pentru măsurarea gradului de dezvoltare a infrastructurii de distribuție a bunurilor culturale, a participării și a nevoilor culturale, a fost efectuat un sondaj reprezentativ la nivel național pentru populația cu vârste de peste 15 ani.

Rezultatele au indicat o nevoie crescută de puncte de distribuție a culturii scrise, cum ar fi chioșcuri de presă, librării sau biblioteci. Din punctul de vedere al consumului privat, cel mai des accesate sunt televizorul și radioul, iar calculatoarele au început să aibă o pondere importantă în acest sens. Dintre activitățile culturale de petrecere a timpului liber, românii preferă sărbătorile locale, spectacolele și, într-o măsură mai mică, muzeele.

Descarcă publicație

Descarcă publicație Descarcă publicație

Preview publicație