Analiza economică a sectoarelor culturale și creative din România în perioada 2015-2018

2020

Principalul obiectiv al studiului Analiza economică a sectoarelor culturale și creative din România în perioada 2015-2018 este analiza Sectoarelor Culturale și Creative (SCC) din punct de vedere economic și social (din perspectiva ocupării forței de muncă în aceste sectoare).

Descriere

Principalul obiectiv al studiului Analiza economică a sectoarelor culturale și creative din România în perioada 2015-2018 este analiza Sectoarelor Culturale și Creative (SCC) din punct de vedere economic și social (din perspectiva ocupării forței de muncă în aceste sectoare).

Analiza are în vedere modul de evoluție a acestor sectoare, studiul încadrându-se în linia cercetărilor Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC), care au obiectivul de a studia evoluția SCC în mod continuu și prin folosirea ultimelor date și informații financiare disponibile.

Conform definiției din Cartea Albă pentru Activarea Potențialului Economic al sectoarelor culturale și creative din România [2016], Sectoarele Culturale și Creative cuprind următoarele subdomenii: 1. Biblioteci și arhive, 2. Patrimoniu cultural, 3. Meșteșuguri și artizanat (caracterizate de activitǎți culturale și artistice non-industriale și sunt grupate sub sintagma generalǎ de culturǎ și arte), 4. Artele spectacolului, 5. Arhitectură, 6. Carte și presă (au ca rezultat expresia culturalǎ și sunt considerate sectoare culturale), 7. Arte vizuale, 8. Audiovizual și multimedia, 9. Publicitate (orientate pe principiul funcționalității, dar au o dimensiune culturalǎ și sunt considerate sectoare creative), 10. IT, software și jocuri electronice și 11. Cercetare-dezvoltare (Sectoare transversale, se bazeazǎ pe creativitate și inovație, sunt orientate spre funcționalitate, dar sunt folosite în special ca suport pentru celelalte subsectoare).

Analiza economică este realizată pe baza situațiilor financiare ale companiilor comerciale. Profesioniștii înregistrați ca Persoane Fizice Autorizate nu se regăsesc în această analiză deoarece își organizează contabilitatea în partidă simplă și ca atare nu depun anual situații financiare de sinteză (bilanț contabil, cont de profit, pierderi și anexe). De aceea, indicatorii de contibuție economică nu pot fi calculați în prezent la nivel de PFA.

Concluziile studiului evindețiază faptul că Sectoarele Culturale și Creative din România au cunoscut o evoluție economică pozitivă în perioada 2015-2018, cu creșteri semnificative sau chiar substanțiale ale indicatorilor de performanță de la an la an. Dimensiunea pieței serviciilor culturale și creative a depășit 61 mld. lei (peste 13 mld. Euro), în timp ce numărul total de angajați s-a apropiat la 245.000 de angajați, cu o rată medie anuală de creștere de 6%.

Astfel, Sectoarele Culturale și Creative reprezintă în ansamblu un mediu atractiv, oferind posibilități de dezvoltare a competențelor antreprenoriale și de atragere a forței de muncă.

Studiul a fost publicat în Caietele Culturadata – Volumul 1 / 2020, Coordonatori: Carmen Croitoru, Anda Becuț, ISSN 2537 – 5121, ISSN-L 2537 – 5121, Editura Universul Academic și Editura Universitară, 2020

Despre

Explorează rezultatele studiului pe:

Descarcă publicație

Descarcă publicație Descarcă publicație

Preview publicație