Cartea Albă pentru Activarea Potențialului Economic al sectoarelor culturale și creative din România [2016]

2016

Documentul Cartea Albă are menirea de a trasa și câteva linii directoare pe baza cărora se pot construi ulterior intervenții punctuale pe fiecare sector sau domeniu.

Descriere

Cartea Albă își propune să reunească sub conceptul mai larg de Sectoare Culturale și Creative domenii care sunt tradițional orientate spre piață și, în consecință, predispuse să genereze dezvoltare economică și altele mai puțin orientate spre piață, dar care au însă un rol mai puternic din perspectivă socială (coeziune și incluziune comunitară).

Un document Cartea Albă marchează punctul zero al unui proces, în cazul de față al procesului de valorificare programată a potențialului sectoarelor culturale și creative (SCC). Documentul Cartea Albă are menirea de a trasa și câteva linii directoare pe baza cărora se pot construi ulterior intervenții punctuale pe fiecare sector sau domeniu.

Obiectivele Cărții Albe au fost:

 •  definirea sectoarelor culturale și creative,
 •  prezentarea stadiului lor actual,
 •  evidențierea potențialului economic și social al acestora.

Cartea Albă a realizat o cartografiere a sectoarelor culturale și creative din România din perspectiva activării potențialului economic al acestora, având în vedere valoarea lor culturală și socială specifică. Au fost luate în considerare opinii ale operatorilor culturali și creativi, au fost prelucrate date statistice și au fost documentate reglementări și scheme de finanțare active în acest moment. Cartea Albă pornește de la performanțele sectoarelor culturale și creative din ultimii ani, evidențiate în evoluția cifrei de afaceri, a numǎrului de angajați, a profitului și productivitǎții muncii.

Liniile directoare propuse au fost:

 1. Asigurarea cadrului institutional necesar susţinerii SCC prin alinierea agendelor diferitelor instituţii şi organizaţii publice relevante la iniţiativa Guvernului, inclusiv cele referitoare la protejarea proprietăţii intelectuale, patrimoniului cultural și natural, achiziţii publice, fiscalitate etc.
 2. Asumarea politicilor şi strategiilor cu referire la sectoarele culturale şi creative la nivel central şi promovarea responsabilităţilor autorităţilor publice locale.
 3. Optimizarea şi facilitarea accesului la finanţare, bancară şi nonbancară pentru operatorii economici din SCC.
 4. Catalizarea efectelor de propagare ale SCC într-un număr cât mai mare de contexte economice şi sociale.
 5. Crearea unei culturi organizationale participative a deciziei publice în favoarea antreprenoriatului în SCC.

Despre

Echipa de redactare

 • dr. Carmen Croitoru, dr. Valentin Cojanu, dr. Delia Mucică, dr. Anda Becuț

Echipa INCFC

 • Cătălin Dărășteanu, Ioana Ceobanu, Alexandra Ciocănel, Tatiana Cristea, Bogdan Pălici, Alexandru Dragomir, Ioana Lungu, Ana Maria Despoiu

Editura

 • Editura Pro Universitaria,
 • București, 2016
 • ISSN 2537 – 5792
 • ISSN-L 2537 – 5792

Preview publicație