Cartea Albă pentru Activarea Potențialului Economic al sectoarelor culturale și creative din România [2016]

2016

Descriere

Cartea Albă își propune să reunească sub conceptul mai larg de Sectoare Culturale și Creative domenii care sunt tradițional orientate spre piațǎ și, în consecințǎ, predispuse sǎ genereze dezvoltare economicǎ și altele mai puțin orientate spre piațǎ, dar care au însǎ un rol mai puternic din perspectivǎ socialǎ (coeziune și incluziune comunitarǎ).

Un document Cartea Albă marchează punctul zero al unui proces, în cazul de față al procesului de valorificare programată a potențialului sectoarelor culturale și creative (SCC). Documentul Cartea Albă are menirea de a trasa și câteva linii directoare pe baza cărora se pot construi ulterior intervenții punctuale pe fiecare sector sau domeniu.

Obiectivele Cărții Albe au fost: – definirea sectoarelor culturale și creative, – prezentarea stadiului lor actual, – evidențierea potențialului economic și social al acestora. Potrivit modelului propus în acest document, sectoarele sunt de trei tipuri (culturale, creative și transversale) și reunesc 11 subdomenii, după cum urmează: 1. Biblioteci și arhive 2. Patrimoniu cultural 3. Meșteșuguri și artizanat 4. Artele spectacolului 5. Arhitectură 6. Carte și presă 7. Arte vizuale 8. Audiovizual și multimedia 9. Publicitate 10. IT, software și jocuri electronice 11. Cercetare-dezvoltare

Cartea Albǎ pornește de la performanțele sectoarelor culturale și creative din ultimii ani, evidențiate în evoluția cifrei de afaceri, a numǎrului de angajați, a profitului și productivitǎții muncii.

Cifra de afaceri per total SCC a avut o creștere foarte mare în perioada 2011-2015, de la aproximativ 6 miliarde de euro la aproape 10 miliarde de euro. Cea mai spectaculoasǎ creștere se înregistreazǎ în evoluția profitului care s-a triplat în perioada analizatǎ de la aproximativ 250 de milioane de euro în 2011 la 800 de milioane de euro în 2015.

În ceea ce privește evoluția productivitǎții muncii, media naționalǎ a înregistrat o ușoară creștere în perioada analizatǎ, menținându-se aproape de nivelul de 40.000 de euro la numǎrul de angajați. Numărul angajaților în sectoarele culturale și creative (date referitoare în principal la mediul privat) a înregistrat o mică creștere în perioada analizată, fiind constant sau având mici fluctuații pe anumite subsectoare.

Despre

Echipa de redactare

  • dr. Carmen Croitoru, dr. Valentin Cojanu, dr. Delia Mucică, dr. Anda Becuț

Echipa INCFC

  • Cătălin Dărășteanu, Ioana Ceobanu, Alexandra Ciocănel, Tatiana Cristea, Bogdan Pălici, Alexandru Dragomir, Ioana Lungu, Ana Maria Despoiu

Editura

  • Editura Pro Universitaria,
  • București, 2016
  • ISSN 2537 – 5792
  • ISSN-L 2537 – 5792

Descarcă publicație

Descarcă publicație Descarcă publicație

Preview publicație