Abilități digitale folosite în comunicare în instituțiile culturale publice

2021

Studiul a fost publicat în Caietele Culturadata – Volumul 1 / 2022, Coordonatori: Carmen Croitoru, Anda Becuț, ISSN 2537 – 5121, ISSN-L 2537 – 5121, Editura Universul Academic și Editura Universitară, 2022.

Descriere

Unul dintre obiectivele studiului Abilități digitale folosite în comunicare în instituțiile culturale publice a fost identificarea măsurii în care tehnologia este inclusă în activitățile lucrative ale angajaților din instituțiile publice de cultură și a modului în care aceasta îi ajută pe angajați să își desfășoare activitățile profesionale și, prin acestea, să încurajeze consumul cultural în rândul populației.

Studiul este unul exploratoriu și a fost realizat din nevoia de a înțelege care este nivelul de dezvoltare a digitalizării în instituțiile de cultură și nivelul competențelor și al abilităților digitale ale angajaților din instituții. Pentru identificarea competențelor digitale ale angajaților, precizăm de la început că datele au fost colectate în urma unei autoevaluării din partea celor care au răspuns la chestionare.

Menționăm acest aspect pentru a sublinia caracterul subiectiv al acestui proces de evaluare cu privire la aptitudini și competențe digitale.

Studiul a fost publicat în Caietele Culturadata – Volumul 1 / 2022, Coordonatori: Carmen Croitoru, Anda Becuț, ISSN 2537 – 5121, ISSN-L 2537 – 5121, Editura Universul Academic și Editura Universitară, 2022.