Barometrul de Consum Cultural 2008

2008

Descriere

În comparație cu edițiile anterioare ale Barometrului de Consum Cultural, cea de-a patra ediție se individualizează prin faptul că analizează evoluția sectorului cultural pornind de la consumatorii culturali și caută să evidențieze percepția lor asupra cantității de resurse disponibile, calității și diversității acestora, gradului de accesibilitate și proporției în care ele corespund nevoilor lor.

Dintre concluzii, merită subliniat că în România resursele culturale sunt distribuite inegal pe teritoriul țării, fiind concentrate mai degrabă în Capitală.

Rezultatele indică și nevoia de structuri care să sprijine activitățile de informare, precum și pe cele recreative. Referitor la consumul cultural, acesta este condiționat de educație și derivă mai ales din stilul de viață al respondenților descris cu ajutorul unor indicatori precum: preferințele muzicale sau artistice, gradul de vizitare al obiectivelor de patrimoniu, procentul de venit destinat activităților culturale, deținerea unui calculator.

Descarcă publicație

Descarcă publicație Descarcă publicație

Preview publicație