Raportul privind structura competențelor în domeniul patrimoniului cultural

2020

EUHeritage dorește să contribuie la politicile culturale ale Comisiei Europene în privința unei abordări integrate a patrimoniului cultural pentru Europa, având obiectivul de a îmbunătăți calificarea și recalificarea forței de muncă legată de patrimoniu, pentru a aborda tendințele și provocările sectorului.

Descriere

Cercetarea de față a fost realizată în cadrul proiectului Competențe pentru promovarea, valorizarea, exploatarea, medierea și interpretarea patrimoniului cultural european.

Obiectivul principal al cercetării noastre a fost identificarea competențelor și nevoilor din sectorul patrimoniului cultural și din alte industrii conexe, în scopul elaborării unei structuri de competențe pentru managerii din domeniul patrimoniului cultural și pentru alți profesioniști care activează în domeniul promovării, valorizării, exploatării, medierii și interpretării patrimoniului.

Un alt scop important al cercetării a fost prezentarea practicilor actuale în programele de formare profesională adresate profesioniștilor din domeniul patrimoniului și de a oferi o listă de nevoi pentru viitoarele programe de formare. S-a acordat o deosebită atenție competențelor digitale și inovatoare, dar și competențelor transversale.
Rezultatul cercetării noastre va contribui la punerea în aplicare a altor activități din cadrul proiectului. Principalele grupuri-țintă ale cercetării noastre au fost partenerii proiectului, alți furnizori de educație și formare profesională, dar și părți interesate de sectorul patrimoniului.

Descarcă publicație

Descarcă publicație

Preview publicație