Indicele Vieții Culturale în România 1998-2004 [2006]

2006

Descriere

Studiul Indicele Vieții Culturale a urmărit identificarea resurselor culturale disponibile, a modului în care acestea sunt valorificate și a nivelului de accesibilitate pentru public.

Acest studiu este bazat pe statistici oficiale despre dimensiunea infrastructurii necesare activităților culturale, despre dimensiunea producției și participării culturale, ca de exemplu cantitatea de bunuri și servicii culturale consumate de populație.

Rezultatele arată o tendință descrescătoare pentru perioada 2000-2004 pentru acest indice. Dimensiunea infrastructurii și participării culturale a scăzut în această perioadă, înregistrându-se o creștere numai pentru producția culturală.

Aceste tendințe se pot datora mai multor factori, ca de exemplu: migrația externă a unui număr însemnat de cetățeni români, lipsa de fonduri alocate culturii din partea autorităților locale, situația neclară a drepturilor de proprietate asupra clădirilor folosite în scopuri culturale, creșterea infrastructurii domestice pentru cultură și finanțarea externă a facilităților de producție în România.

Descarcă publicație

Descarcă publicație Descarcă publicație

Preview publicație