25 februarie 2019

Proiectul EUHeritage

Competențe pentru promovarea, valorizarea, exploatarea, medierea și interpretarea patrimoniului cultural european

 • Proiecte

EUHeritage dorește să contribuie la politicile culturale ale Comisiei Europene în privința unei abordări integrate a patrimoniului cultural pentru Europa, având obiectivul de a îmbunătăți calificarea și recalificarea forței de muncă legată de patrimoniu, pentru a aborda tendințele și provocările sectorului.

Conform rapoartelor publicate în cadrul cercetării privind competențele, formarea și transferul de cunoștințe în domeniul patrimoniului cultural există dovezi ale lipsei din ce în ce mai acute de competențe în materie de protejare și promovare a patrimoniului cultural, în contextul unei palete de competențe specifice, extrem de solicitante și în continuă transformare digitală.

Sectorul patrimoniului cultural din Europa se confruntă cu multiple provocări, de la o forță de muncă îmbătrânită, până la schimbări tehnologice care necesită noi abordări și abilități. De asemenea, sectorul trebuie să fie capabil să se adapteze la noile cerințe din partea publicului în ceea ce privește valorificarea patrimoniului cultural, în contextul noilor oportunități legate de tehnologia informației și a  comunicării, precum și de creșterea cererii de experiențe / oferte personalizate.

În februarie 2019, la Matera, Italia a avut loc prima întâlnire de proiect. Alături de INCFC, din consorțium fac parte organizații, institute de cercetare, universități din Italia, Spania, Malta, România, Belgia, Germania, precum și ENCATC (Rețeaua Europeană de Management și Politici Culturale).

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 36 de luni (2019-2021), concentrându-se pe o abordare experimentală, implementând o metodologie intersectorială și multidisciplinară care va spori potențialul de conectare a patrimoniului cu celelalte sectoare, respectiv turism, tehnologie, industrii creative și culturale, antreprenoriat și afaceri.

EUHeritage se adresează profesioniștilor care activează în domeniul patrimoniului cultural, implicați în activitățile de promovare, valorificare, exploatare și interpretare a patrimoniului cultural, vizând:

 • perfecționarea și recalificarea profesioniștilor din domeniu;
 • elaborarea unei oferte de instruire unică pentru competențele legate de patrimoniul cultural, mai conectată, organizată și capabilă să angajeze comunitățile locale și alte sectoare, prin activități antreprenoriale, axate pe dezvoltarera publicului și competențe digitale;

Obiectivele proiectului:

 • definirea unui ansamblu de competențe necesare în sectorul patrimoniului cultural, bazat pe analiza datelor, pe punctele forte și pe experiența vastă a consorțiului în domeniul analizei nevoilor și al formării;
 • dezvoltarea profilelor profesionale europene pentru profesioniștii angajați în domeniul promovării, valorificării, exploatării, medierii și interpretării patrimoniului cultural (nivelul 6 EQF);
 • proiectarea unui curs de formare inovator și orientat spre nevoi, care să integreze mai multe competențe sectoriale și transversale, inclusiv abilități digitale, antreprenoriale și utilizarea de soft-uri;
 • crearea unor platforme de e-learning open-source;
 • producerea unor materiale de învățare care să integreze perspectivele și rezultatele din cadrul domeniilor patrimoniului cultural, culturii și turismului din Europa.

Rezultatele estimate ale proiectului:

 • identificarea unui set de abilități și nevoi de formare în sectoarele domeniului, prin activități de cercetare, inclusiv anchete și rapoarte calitative și cantitative, implicând la nivelul celor 10 parteneri europeni aproximativ 250 de participanți.
 • module de instruire, inclusiv un set de metodologii și conținuturi de predare / învățare pentru profesioniștii patrimoniului cultural.
 • o sesiune internațională de instruire și sesiuni-pilot naționale, în format față în față și online, pentru testarea modulelor de formare (400 de participanți la instruirea europeană a pilotului online, 77 înscriși la pilotarea națională, selectați 25).
 • un nou curriculum transnațional pentru profesioniștii din domeniul patrimoniului cultural, axat pe competențele digitale și cele socio-culturale, precum și pe competențele legate de „experiența turismului” în domeniul patrimoniului cultural.
 • o platformă de e-learning creată sub licențele Creative Commons care conține resurse deschise de educație (OER – Open Educational Resources) și toate instrumentele necesare pentru replicarea cursurilor după finalizarea proiectului. Platforma va sprijini schimbul deschis de opinii, idei, experiență, discuții, învățare de la egal la egal și conținut, prin intermediul unor instrumente de calcul sociale, de colaborare, cum ar fi forumuri.
 • materiale didactice modulare, ușor adaptabile, inclusiv Resurse Educaționale Deschise, care vor fi oferite printr-o platformă online.
 • un sistem de evaluare și validare, utilizând metodologiile și instrumentele inspirate din orientările europene de validare Cedefop, publicate recent pe European Validation Guidelines. INCFC oferă certificate de absolvire și certificate de participare.
 • un website multilingv al proiectului (în 7 limbi), realizarea de materiale promoționale, social media, comunicate de presă, buletine informative online și cel puțin 10 conferințe de difuzare (minimum 500 de participanți) sunt principalele obiective.
 • noi competențe pentru profesioniștii din domeniul patrimoniului cultural vor deveni mai capabili să profite de oportunitățile oferite de TIC și tehnologiile digitale, mai deschise creativității și antreprenoriatului, mai capabili să se conecteze cu alte sectoare – în special turism, creativitate artistică, IMM-uri, start-up-uri și tehnologie, să dezvolte noi sinergii și să exploreze noi modele de afaceri.

Proiectul EUHeritage se desfășoară în cadrul Programului Erasmus+, componenta Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici – Sectorul Alianța Competențelor. 

 

Raportul privind structura competențelor în domeniul patrimoniului cultural

Descarcă raportul

ARTICOLE


Galerie video

Mai multe videoclipuri