25 februarie 2019

EUHeritage – Competențe pentru promovarea, valorizarea, exploatarea, medierea și interpretarea patrimoniului cultural european

  • Proiecte

EUHeritage dorește să contribuie la politicile culturale ale Comisiei Europene în privința unei abordări integrate a patrimoniului cultural pentru Europa, având obiectivul de a îmbunătăți calificarea și recalificarea forței de muncă legată de patrimoniu pentru a aborda tendințele și provocările sectorului.

Conform rapoartelor publicate în cadrul a cercetării privind competențele, formarea și transferul de cunoștințe în patrimoniul cultural desfășurate în cadrul dialogului structurat dintre Comisia Europeană și sectorul culturii, există dovezi privind un deficit din ce în ce mai mare de competențe în materie de patrimoniu cultural în privința adaptării la noua abordare în contextul unei piațe de competențe foarte specializate, extrem de solicitante și în continuă transformare digitală.

Sectorul patrimoniului din Europa se confruntă cu multiple provocări, de la o forță de muncă îmbătrânită, până la schimbări tehnologice care scutură modele tradiționale și necesită noi abordări și abilități. De asemenea, sectorul trebuie să poată reacționa la noile cerințe care provin din partea publicului nou și divers cu privire la noile utilizări ale patrimoniului cultural, în noile oportunități legate de tehnologia informației și comunicării, precum și în creșterea cererii de experiențe / oferte personalizate.

În februarie 2019, la Matera, Italia a avut loc prima întâlnire de proiect. Alături de INCFC, din consorțium fac parte organizații, institute de cercetare, universități din Italia, Spania, Malta, România, Belgia, Germania, precum și ENCATC (Rețeaua Europeană de Management și Politici Culturale).

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 36 de luni (2019-2021), concentrându-se pe o abordare experimentală, implementând o metodologie intersectorială și multidisciplinară care va spori potențialul de conectare a sectoarelor patrimoniului cu alte sectoare, respectiv turism, tehnologie, industrii creative și culturale, antreprenoriat și afaceri.

EUHeritage se adresează în general profesioniștilor care activează în domeniul patrimoniului cultural, implicați în activitățile de promovare, valorificare, exploatare și interpretare a patrimoniului cultural, vizând:

  • perfecționarea și recalificarea profesioniștilor din domeniu;
  • elaborarea unei oferte de instruire unică pentru competențele legate de patrimoniul cultural, mai conectată, organizată, și capabilă să angajeze comunitățile locale și alte sectoare prin activități antreprenoriale, axate pe dezvoltarera de audiență și competențe digitale;

Obiectivele proiectului:

  • definirea unui ansamblu de competențe necesare în sectorul patrimoniului cultural, bazat pe analiza datelor, pe punctele forte și pe experiența vastă a consorțiului în domeniul analizei nevoilor și al formării;
  • dezvoltarea profilelor profesionale europene pentru profesioniștii angajați în domeniul promovării, valorificării, exploatării, medierii și interpretării patrimoniului cultural (nivelul 6 EQF);
  • proiectarea unui curs de formare inovatoare și orientat spre nevoi care să integreze mai multe competențe sectoriale și transversale, inclusiv abilități digitale, antreprenoriale și utilșizarea de soft-uri ;
  • crearea unor platforme de e-learning în cadrul resurselor educaționale deschise;
  • producerea unor  materiale de învățare care să integreze perspectivele și rezultatele produse în sectoarele patrimoniului cultural, culturii și turismului din Europa.

Proiectul EUHeritage apartine Programului Erasmus+, componenta Cooperare pentru inovare si schimb de bune practice – Sectorul Alianța Competențelor.