Studiu privind nevoile de formare și noile ocupații din domeniul culturii

2020

Studiul privind nevoile de formare și noile ocupații din domeniul culturii a pornit de la ideea că formarea continuă și adaptarea rolurilor de muncă sunt o necesitate pe piața forței de muncă a societății contemporane, analizând cazul particular al angajaților din instituțiile publice de cultură, întrebările vizând atât aspecte individuale, cât și instituțiile sau relația angajaților cu instituțiile în care activează.

Descriere

Studiul privind nevoile de formare și noile ocupații din domeniul culturii a pornit de la ideea că formarea continuă și adaptarea rolurilor de muncă sunt o necesitate pe piața forței de muncă a societății contemporane, analizând cazul particular al angajaților din instituțiile publice de cultură, întrebările vizând atât aspecte individuale, cât și instituțiile sau relația angajaților cu instituțiile în care activează.

Rezultatele obținute sunt de folos în a indica anumite linii de acțiune din zona de conducere atunci când sunt luate decizii cu privire la formarea profesională a resursei umane – caracteristicile personale ale angajaților, posibile impedimente pe care aceștia le resimt, nivelul de expertiză pe care îl au; toate acestea sunt aspecte importante atunci când vine vorba de cursurile puse la dispoziția angajaților.

La nivel substanțial, studiul nostru a avut ca scop explorarea relațiilor dintre capitalul uman prezent și capitalul uman potențial. Altfel spus, am urmărit cum resursele de capital uman pe care le au respondenții (nivel de educație, competențe digitale, competențe lingvistice în alte limbi decât româna) pot influența acumularea de noi cunoștințe prin participarea la cursuri de formare profesională. Rezultatele analizelor au evidențiat atât diferențe, cât și asemănări între angajații din instituțiile publice de cultură când au fost comparați pe fiecare dintre indicatorii de capital uman.

Studiul a fost publicat în Caietele Culturadata – Volumul 1 / 2020, Coordonatori: Carmen Croitoru, Anda Becuț, ISSN 2537 – 5121, ISSN-L 2537 – 5121, Editura Universul Academic și Editura Universitară, 2020

Descarcă publicație

Descarcă publicație Descarcă studiul

Preview publicație