Copyright și Creativitate. O sursă de creștere economică și creare de locuri de muncă [2016]

2016

Obiectivul principal al studiului a fost evaluarea contribuției industriilor bazate pe copyright din România la economia națională, înscriindu-se într-o serie de cercetări realizate deja la nivel național.

Descriere

Studiul Copyright și creativitate. O sursă de creștere economică și creare de locuri de muncă este realizat în cadrul proiectului „Contribuția sectoarelor culturale și creative la economia națională”.

Obiectivul principal al studiului a fost evaluarea contribuției industriilor bazate pe copyright din România la economia națională, înscriindu-se într-o serie de cercetări realizate deja la nivel național. Scopul studiului a fost de a continua cercetările realizate în cadrul a două studii precedente, dar și de a aduce un grad de noutate prin realizarea de analize suplimentare la nivel de subsectoare creative.

Concluziile studiului prezenta o imagine de ansamblu asupra performanței economice a industriilor bazate pe copyright, identificându-se în același timp structura contribuției economice, modele și tendințe de evoluție, atât în dinamică, cât și în comparație cu alte sectoare de activitate economică.

Studiul a fost publicat în Caietele Culturadata – Volumul 2 / 2017, Coordonatori: Carmen Croitoru, Anda Becuț, ISSN 2537 – 5121, ISSN-L 2537 – 5121, Editura Pro Universitaria, 2017

Descarcă publicație

Descarcă publicație Descarcă publicație

Preview publicație