Contribuția CCCDC la Politica Publică de Susținere a Creativității [2011]

2011

Descriere

În anul 2011, Centrul de Cercetare și Consultanță în Domeniul Culturii (CCCDC) a realizat, la solicitarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național (MCPN), o actualizare a raportului „Schița unei Politici de Stimulare a Creativității: Propuneri de la Creatori, ONG-uri și Firme din Sectorul Cultural” pentru studiul de impact ex-ante al unei politici publice de susținere a creativității în cultură.

Studiul a urmat recomandările grupului de lucru constituit la MCPN în acest scop. S-a realizat structurarea informațiilor pe secțiunile: susținerea și stimularea IMM-urilor din industriile culturale și creative, susținerea și stimularea sectorului cultural independent și asigurarea protecției sociale a artiștilor și creatorilor liber profesioniști, dezvoltarea și profesionalizarea resurselor umane din sectorul cultural, educarea publicului și dezvoltarea audienței în cultură.

Descarcă publicație

Descarcă publicație Descarcă publicație

Preview publicație