Efectele Crizei Economice asupra Operatorilor Culturali [2009]

2009

Descriere

Criza economică are efect asupra tuturor domeniilor de activitate, inclusiv cel cultural.

În acest scop, Centrul de Studii și Cercetări în Domeniul Culturii a realizat un studiu care a avut ca obiectiv principal analiza percepției experților despre schimbările la nivel financiar, a resurselor umane și a investițiilor pe termen scurt și mediu.

Metodologia folosită este similară celei utilizate de instituțiile economice pentru prognoza tendințelor. Dintre principalele efecte ale crizei se remarcă tendința de scădere a veniturilor prin autofinanțare, granturi și burse și scăderea numărului de colaboratori ai operatorilor culturali. Se înregistrează apariția unor probleme cauzate de creșterea numărului de retururi, de fluctuația cursului EUR-RON, precum și de îngreunarea negocierilor cu firmele implicate în procesul de promovare.

În ceea ce privește măsurile de remediere, există o apetență crescută pentru inovație, cum ar fi identificarea unor noi canale de distribuție. De asemenea, în România, la fel ca la nivel internațional, există o scădere a investiției în produse noi, considerate „riscante”. Majoritatea actorilor culturali care au participat la studiu semnalează ca responsabili cu măsurile anticriză instituții din sectorul public, precum ministere sau autorități locale.

Descarcă publicație

Descarcă publicație Descarcă publicație

Preview publicație