Date despre Potențialul Cultural și Turistic al Localităților din România [2006]

2006

Descriere

Studiul referitor la potențialul cultural al localităților din România a urmărit o evaluare a acestui aspect, prin calcularea scorului fiecărei localități, pe baza sugestiilor INCDT. Au fost luate în considerare cele patru categorii ale sectorului cultural: monumente istorice de interes național, muzee și colecții publice, artă și tradiție populară și instituții de spectacole și concerte.

Contribuția Centrului de Studii și Cercetări în Domeniul Culturii la acest studiu, realizat în colaborare cu mai multe instituții publice, a fost, pe lângă calcularea acestui scor, construirea unei baze de date în urma informațiilor primite de la Ministerul Culturii și Cultelor și realizarea unor hărți care descriu distribuția resurselor antropice, turistice, a artei și tradițiilor populare, a infrastructurii tehnice, a infrastructurii turistice specifice și a potențialului de dezvoltare turistică.

Rezultatele au arătat că zona cea mai dezvoltată din punctul de vedere al resurselor antropice este Baia Mare, iar din perspectiva artei și tradițiilor populare, zonele Suceava și Neamț. Indicele resurselor turistice indică o răspândire mare a zonelor cu potențial, mai puțin în regiunile de dezvoltare Sud și Sud-Vest. De asemenea, zonele cu potențial turistic mai mic se situează în regiunile Sud, Sud-Vest și o parte a regiunii de Nord-Est.

Descarcă publicație

Descarcă publicație Descarcă publicație

Preview publicație