Schița unei Politici de Stimulare a Creativității: Propuneri de la Creatori, ONG-uri și Firme din Sectorul Cultural

2009

Descriere

Scopul acestui studiu a fost identificarea disfuncționalităților și a soluțiilor de remediere a acestora în vederea formulării unei politici publice de stimulare a creativității.

Sugestiile și recomandările noastre pornesc de la problemele identificate de specialiștii în domeniu, includ sugestiile persoanelor intervievate pentru anumite cazuri particulare și fac trimiteri la politicile publice, inițiativele sau măsurile specifice care au fost luate în alte țări.

 Este important să precizăm faptul că soluțiile identificate vizează în mod particular fiecare domeniu cultural existând similarități care ar putea converge spre o politică publică generală de stimulare a creativității, cu sub-capitole pentru fiecare domeniu în parte.

 Prin caracterizarea industriei cinematografice, muzicale și de carte și a sectoarelor artelor spectacolului, vizuale și a arhitecturii și restaurării am urmărit prezentarea principalelor caracteristici ale producției, distribuției și consumului de bunuri culturale.

Descarcă publicație

Descarcă publicație Descarcă publicație

Preview publicație