Situația Femeilor Rrome din România – Studiu sociologic [2011]

2011

Descriere

Studiul „Situația femeilor rrome din România” a constat într-un sondaj reprezentativ la nivel național desfășurat în iunie-iulie 2011, în 48 de localități rurale și urbane din 27 de județe, fiind aplicate 804 chestionare.

Dincolo de datele cantitative, cercetarea a fost completată de interviuri semistructurate realizate cu femei rrome și reprezentanți locali din partea primăriilor, dispensarelor și școlilor. Instrumentele de cercetare și raportul au fost structurate pe șapte dimensiuni care oferă o viziune de ansamblu asupra situației populației studiate, și anume: familie, educație, muncă și ocupații, sănătate, locuire, valori și tendințe, intervenționism și nevoi.

O atenție deosebită a fost acordată fenomenului căsătoriilor timpurii și violenței domestice. Au fost identificate motivele pentru care femeile rrome nu continuă sau nu urmează studii, dintre care enumerăm: situația financiară precară a familiei, lipsa percepției importanței școlii și începerea căsătoriei / a vieții în cuplu. În ceea ce privește lipsa unui loc de muncă stabil, majoritatea femeilor explică această situație prin responsabilitatea îngrijirii copiilor, lipsa școlii și căsătoria la vârstă fragedă. Dintre respondente, 14,3% declară că sunt de acord ca fetele rrome să se căsătorească înainte de a împlini 15 ani. Conform datelor, nevoile cele mai stringente ale femeilor rrome sunt legate de locuire, servicii de sănătate și integrarea pe piața muncii.

Descarcă publicație

Descarcă publicație Descarcă publicație

Preview publicație