Studiu privind specializările / meseriile din domeniul culturii [2016]

2016

Studiul a avut drept scop analizarea dinamicii și evoluției ocupațiilor deja existente la momentul actual în sectoarele culturale și creative și a factorilor ce influențează această dinamică.

Descriere

Studiul privind specializările / meseriile din domeniul culturii a avut drept scop analizarea dinamicii și evoluției ocupațiilor deja existente la momentul actual în sectoarele culturale și creative și a factorilor ce influențează această dinamică.

Cercetarea a pornit de la nevoile ce determină activitatea organizațiilor publice și private, abordând o perspectivă metodologică mixtă, folosind metode cantitative, cât și calitative. Au fost identificate noi ocupații, cu nivelul de studii şi abilitǎţile aferente, cât și situații specifice pieței de muncă din sectoarele culturale și creative.

Datele au indicat dezechilibre în raportul dintre abilităţile existente pe piaţa muncii şi nevoia sau cererea angajatorului, ce conduc la procese de adaptare, de tipul respecializare sau care se înscriu sub demersul de învăţare continuă.

Studiul a fost publicat în CAIETELE CULTURADATA – Volumul 1/2017 , Coordonatori: Carmen Croitoru, Anda Becuț, ISSN 2537 – 5121, ISSN-L 2537 – 5121, Editura Pro Universitaria, 2017

Descarcă publicație

Descarcă publicație Descarcă publicație

Preview publicație