Așezămintele culturale din mediul urban – ediția 2017

2018

Un prim obiectiv al studiului a fost să aducă în atenție o serie de măsurători pentru diversele caracteristici ale așezămintelor culturale.

Descriere

Momentul descentralizării a creat un vacuum legat de datele și informațiile despre așezămintele culturale.

Potrivit Ordonanței de urgență nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale „așezămintele culturale pot fi: căminele culturale, casele de cultură, universitățile populare, școlile populare de arte și meserii, centrele culturale, formațiile sau ansamblurile profesioniste pentru promovarea culturii tradiționale, centrele zonale pentru educația adulților, centrele pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale și altele asemenea”.

Un prim obiectiv al studiului a fost să aducă în atenție o serie de măsurători pentru diversele caracteristici ale așezămintelor culturale. Dimensiunile principale care au fost urmărite sunt reprezentate de: elemente de infrastructură; personalul care activează în cadrul așezămintelor culturale; buget; publicul participant la evenimentele organizate de așezămintele culturale; activități specifice în funcție de tipul de așezământ cultural. Un alt obiectiv a fost acela de a realiza, acolo unde a fost cazul, o serie de analize și comentarii pentru a evidenția problemele și situația generală a așezămintelor culturale.

În ceea ce privește infrastructura așezămintelor culturale, majoritatea dețin cel puțin un imobil pentru a-și desfășura activitatea, iar în cadrul imobilului (sau al imobilelor) spațiul destinat evenimentelor cu publicul este mai mare decât cel folosit pentru activități administrative. Referitor la resursa umană din cadrul așezămintelor, a fost observat că majoritatea organizațiilor care au răspuns la chestionar au menționat persoane pentru fiecare categorie generală de ocupație. Secțiunea despre buget a relevat faptul că există o discrepanță foarte mare între așezămintele din eșantion, gradul de variație atât pentru venituri, cât și pentru cheltuieli fiind unul ridicat. În relație cu publicul participant la evenimentele care au fost organizate de așezămintele culturale, datele indică o probabilitate ridicată a faptului că are parte, de cele mai multe ori, de acces gratuit.

Descarcă publicație

Descarcă publicație în limba romănă in limba engleză

Preview publicație