Barometrul de Consum Cultural 2005. Infrastructura de distribuție, nevoi culturale și consumul de bunuri / servicii culturale

2005

Descriere

Barometrul de Consum Cultural 2005 a avut ca bază un sondaj reprezentativ național pentru populația de peste 15 ani, însumând 1636 de persoane. Obiectivele studiului au fost realizarea unei cartografii a consumului cultural din punctul de vedere al infrastructurii și al comportamentelor de consum.

Centrul de Studii și Cercetări în Domeniul Culturii și-a propus un demers de durată mai lungă care presupune repetarea anuală a Barometrului, pentru obținerea unei imagini coerente în ceea ce privește consumul de cultură din România.

Obiectivele specifice ale studiului au vizat măsurarea nivelului de dezvoltare a infrastructurii de consum cultural, a gradului de participare la activități culturale și a nevoilor populației în acest sens.

Rezultatele indică o „profesionalizare” a culturii scrise, fiind preferate cărțile de specialitate, lărgirea accesului la internet și un consum ridicat de radio și televiziune. De asemenea, diferențele dintre rural și urban nu sunt foarte mari în ceea ce privește preferințele pentru filme, muzică și cultură scrisă.

Descarcă publicație

Descarcă publicație Descarcă publicație

Preview publicație