Caietele Culturadata – Volumul 2 / 2017

2017

Al doilea volum din seria Caietele Culturadata publicat de INCFC în 2017 conține studiile Copyright și Creativitate. O sursă de creștere economică și creare de locuri de muncă, Analiza pieței de film din România și Dezvoltarea creativității și potențialul creativ pe segmentul tinerilor.

Descriere

Al doilea volum din seria Caietele Culturadata publicat de INCFC în 2017 conține studiile Copyright și Creativitate. O sursă de creștere economică și creare de locuri de muncăAnaliza pieței de film din România și Dezvoltarea creativității și potențialul creativ pe segmentul tinerilor.

Studiul Copyright și creativitate. O sursă de creștere economică și creare de locuri de muncă este realizat în cadrul proiectului „Contribuția sectoarelor culturale și creative la economia națională”. Obiectivul principal al studiuui a fost evaluarea contribuției industriilor bazate pe copyright din România la economia națională, înscriindu-se într-o serie de cercetări realizate deja la nivel național. Scopul studiului a fost de a continua cercetările realizate în cadrul a două studii precedente, dar și de a aduce un grad de noutate prin realizarea de analize suplimentare la nivel de subsectoare creative. Concluziile studiului prezenta o imagine de ansamblu asupra performanței economice a industriilor bazate pe copyright, identificându-se în același timp structura contribuției economice, modele și tendințe de evoluție, atât în dinamică, cât și în comparație cu alte sectoare de activitate economică.

Analiza pieței naționale de film s-a efectuat pe baza datelor statistice oferite de către Centrul Național al Cinematografiei din România (CNC). Aceste date oferă o imagine atât la nivel național, cât și la nivel regional în ceea ce privește o serie de indicatori, precum numărul total de ecrane, numărul total de locuri în cinematografe sau numărul total de spectatori. De asemenea, datele oferă și o imagine asupra evoluției rețelei cinematografice din România la nivel de orașe pentru perioada 2010-2015.

Studiul Dezvoltarea creativității și potențialul creativ pe segmentul tinerilor reprezintă o primă explorare la nivelul tinerilor din România a practicilor de consum cultural și a gradului de implicare a tinerilor adolescenți în activități creative, folosind contextul Festivalului Național de Teatru Tânăr Ideo Ideis. Scopul demersului a fost de a aduna date de la tinerii participanți la festival și de la persoanele specializate în lucrul cu tinerii pentru a analiza o serie de aspecte precum: percepții ale tinerilor despre ce înseamnă creativitate și a fi creativ, practicile tinerilor de a-și petrece timpul liber, implicarea în activități creative, consumul lor digital și cultural. Subiectul tinerilor a fost abordat din perspectiva a trei aspecte care definesc discursurile actuale privind această temă: tinerii ca public consumator și producător de cultură și adaptarea ofertelor culturale la preferințele și modul lor de consum, tinerii și consumul digital, tinerii și educația culturală. Datele analizate ne oferă o serie de informații legate de modul în care tinerii participanți la studiu percep și definesc procesul creativității, care sunt activitățile în care se implică pentru a-și dezvolta potențialul creativ sau care sunt cele în care ar dori să se implice.

Despre

Coordonatori

  • Carmen Croitoru, Anda Becuț

Autori

  • Copyright și Creativitate. O sursă de creștere economică și creare de locuri de muncă: Cătălin Dărășteanu
  • Analiza pieței de film din România: Cătălin Dărășteanu
  • Dezvoltarea creativității și potențialul creativ pe segmentul tinerilor: Ștefania Voicu, Alexandru Dragomir, Simona Barlaboi

Editura

  • Editura Pro Universitaria,
  • București, 2017
  • ISSN 2537 – 5121
  • ISSN-L 2537 – 5121

Descarcă publicație

Descarcă publicație Descarcă publicație

Preview publicație