Statistici Comparative ale Sectorului Cultural din România și din Câteva Țări Europene [2006]

2006

Descriere

Studiul a urmărit evaluarea situației României, din punctul de vedere al resurselor culturale și al consumului cultural, în comparație cu alte țări europene.

În acest scop, au fost folosite date ale consumului propriu-zis (frecventare, audiență) și date despre resursele culturale disponibile, preluate de pe site-urile institutelor de statistică din țările respective.

Comparațiile s-au bazat pe indicatori de infrastructură, resurse și consum. Pe baza acestora au fost făcute ierarhii pentru țările incluse în studiu, încercând în acest fel să obținem o imagine despre poziția României.

Printre concluziile cele mai importante se remarcă diferențele mari dintre România și țările UE din punctul de vedere al achizițiilor de cărți și al activităților culturale. În ceea ce privește gusturile muzicale, românii se aseamănă mai mult cu regiunea de Sud-Est a Europei. Asemănătoare cu țările UE sunt dotările casnice, mai exact accesul la internet și canale audio-video.

Descarcă publicație

Descarcă publicație Descarcă publicație

Preview publicație