Analiza Proiectelor Finanțate de AFCN în 2007 – Raportul de Cercetare [2008]

2008

Descriere

Această analiză comparativă la nivel de regiuni de dezvoltare a fost elaborată de către Centrul de Studii și Cercetări în Domeniul Culturii pentru a servi ca instrument de lucru pentru grupul compus din consilieri și experți ce elaborează Planurile Operaționale Sectoriale, având ca scop includerea culturii în dezvoltarea strategiilor specifice. Aceste planuri, utile în vederea accesării de fonduri pentru activitățile culturale, vor fi propuse Agențiilor de Dezvoltare Regională. Planurile sunt construite prin analize de tip SWOT ale sectorului cultural, precum și prin analiza socio-economică.

Sarcina CSCDC a fost de a elabora indicii și indicatorii necesari acestor analize. Pentru aceasta au fost folosite: date publice de la Institutul Național de Statistică, date rezultate din Barometrul de Consum Cultural, date culese de la Ministerul Justiției, date privitoare la numărul de proiecte Phare și Cultura 2000 și date produse de alte studii privitoare la dezvoltarea regională.

Descarcă publicație

Descarcă publicație Descarcă publicație

Preview publicație