Rolul Culturii în Economia Cunoașterii [2009]

2009

Descriere

În octombrie 2009 a fost prevăzut ca Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național (MCCPN) să găzduiască a 11-a ediție a Reuniunii Rețelei Internaționale de Politici Culturale (INCP/RIPC).

Pentru acest eveniment, MCCPN a solicitat Centrului de Studii și Cercetări în Domeniul Culturii realizarea unui studiu despre rolul culturii în economia cunoașterii (temă propusă de România) în țările membre INCP/RIPC, pentru obținerea unei viziuni de ansamblu asupra experiențelor acestor țări în domeniu și asupra practicilor care țin de politicile lor culturale dezvoltate.

Una dintre direcțiile principale ale studiului a fost definirea economiei cunoașterii care, conform răspunsurilor participanților, este acea ramură ce reunește activitățile economice bazate pe resurse intelectuale și la dezvoltarea căreia contribuie în mod deosebit industriile creative. În același timp, interdependența industriilor creative și a tehnologiilor informaționale și de comunicare joacă un rol foarte important în dezvoltarea economiei cunoașterii, esențială pentru economia națională. Trebuie subliniat faptul că respondenții au apreciat ca fiind fundamentale pentru economia cunoașterii: răspândirea culturii pe plan global prin parteneriate, promovarea interculturalității, sprijinirea mobilității artiștilor și oferirea unui nivel mai înalt de educație în domeniul culturii.

Descarcă publicație

Descarcă publicație Descarcă publicație

Preview publicație