15 martie 2022

Viziune Strategică și Coerentă pentru Sectorul Cultural

Strategia Sectorială în Domeniul Culturii pentru perioada 2023-2030.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020

  • Proiecte

Descriere

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC) este partenerul Ministerului Culturii, reprezentat de Unitatea de Management a Proiectului (UMP), în proiectul Viziune Strategică și Coerentă pentru Sectorul Cultural, cod MySMIS129541/ cod SIPOCA 709, finanțat din Fondul Social European, prin „Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”.

Proiectul este menit să asigure o viziune integrată și coerentă asupra domeniului culturii, având drept scop dezvoltarea sustenabilă a acestuia. Astfel, principalul rezultat va fi fundamentarea și elaborarea Strategiei Sectoriale în Domeniul Culturii pentru perioada 2023-2030. Realizarea și adoptarea acestui document programatic echivalează cu fundamentarea politicilor publice și a proiectelor de acte normative, asigurarea coerenței actului decizional, facilitarea colaborării cu alte sectoare economice, fundamentarea politicii de investiții, precum și fundamentarea acordării de fonduri europene nerambursabile prin programe operaționale, granturi și subvenții.

Perioada de implementare a proiectului este ianuarie 2021 – aprilie 2023 (28 de luni) care este împărțită în mai multe etape și activități succesive sau concomitente. Fiecare etapă sau activitate va beneficia de echipe dedicate, în conformitate cu nevoile specifice de expertiză, în cadrul proiectului fiind prevăzute, în total, 45 de posturi pe durată determinată de două până la 10 luni.

Demararea proiectului Viziune Strategică și Coerentă pentru Sectorul Cultural echivalează cu recunoașterea contribuției Culturii la dezvoltarea sustenabilă a României, prin elaborarea și adoptarea unei Strategii Sectoriale reprezentative pentru toți actorii implicați în Cultură.

NOUTĂȚI

Implică-te

În urma consultării variantei sintetice a Analizei funcționale, profesioniștii din domeniul culturii, interesați de acest demers, sunt rugați să trimită la adresa de email strategie@culturadata.ro sugestii / puncte de vedere pe marginea conținutului analizei și a etapelor următoare de elaborare a Strategiei. Alături de sugestiile trimise, vă rugăm să atașați un scurt bio și datele de contact, iar noi vă asigurăm de toată deschiderea către dialog.
 
Implicarea activă din partea dvs. echivalează, în final, cu un document al Strategiei Sectoriale în Domeniul Culturii relevant pentru fiecare sector de activitate în parte și asigură succesul demersului.

Obiective

  • creșterea nivelului de instruire în rândul instituțiilor din subordinea / aflate sub autoritatea Ministerului Culturii, precum și la nivelul serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii (direcțiile județene pentru cultură) cu privire la necesitatea și utilitatea unei planificări bazate pe dovezi, cu includerea practicilor și mecanismelor de la nivel european;
  • crearea de instrumente capabile să fundamenteze procesele decizionale la nivel local, în vederea generării unui cadru coerent de dezvoltare în domeniul culturii, inclusiv informarea decidenților locali în ceea ce privește specificitatea managementului cultural pentru o mai bună coordonare a rețelelor proprii de instituții publice de toate categoriile (biblioteci, așezăminte culturale, instituții de spectacole sau concerte, muzee și case memoriale, obiective de patrimoniu).

Contact

strategie@culturadata.ro

Documente utile

Rezultate

Strategia Sectorială în Domeniul Culturii 2023-2030 (SSDC), realizată de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC), ca rezultat principal al proiectului, este menită să clarifice rolul, statutul și beneficiile Culturii în folosul societății, oferind totodată autorităților pârghii de acțiune pentru dezvoltarea durabilă. SSDC asigură o viziune coerentă și integrată pentru recunoașterea și dezvoltarea tuturor formelor de expresie culturală manifeste în spațiul public.

Strategia Sectorială în Domeniul Culturii 2023-2030

Timeline

Galerie foto