18 mai 2021

Viziune Strategică și Coerentă pentru Sectorul Cultural

Strategia Sectorială în Domeniul Culturii pentru perioada 2023-2030.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020

 • Proiecte

Descriere

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC) este partenerul Ministerului Culturii, reprezentat de Unitatea de Management a Proiectului (UMP), în proiectul Viziune Strategică și Coerentă pentru Sectorul Cultural, cod MySMIS129541/ cod SIPOCA 709, finanțat din Fondul Social European, prin „Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”.

Proiectul este menit să asigure o viziune integrată și coerentă asupra domeniului culturii, având drept scop dezvoltarea sustenabilă a acestuia. Astfel, principalul rezultat va fi fundamentarea și elaborarea Strategiei Sectoriale în Domeniul Culturii pentru perioada 2023-2030. Realizarea și adoptarea acestui document programatic echivalează cu fundamentarea politicilor publice și a proiectelor de acte normative, asigurarea coerenței actului decizional, facilitarea colaborării cu alte sectoare economice, fundamentarea politicii de investiții, precum și fundamentarea acordării de fonduri europene nerambursabile prin programe operaționale, granturi și subvenții.

Perioada de implementare a proiectului este ianuarie 2021 – aprilie 2023 (28 de luni) care este împărțită în mai multe etape și activități succesive sau concomitente. Fiecare etapă sau activitate va beneficia de echipe dedicate, în conformitate cu nevoile specifice de expertiză, în cadrul proiectului fiind prevăzute, în total, 45 de posturi pe durată determinată de două până la 10 luni.

Demararea proiectului Viziune Strategică și Coerentă pentru Sectorul Cultural echivalează cu recunoașterea contribuției Culturii la dezvoltarea sustenabilă a României, prin elaborarea și adoptarea unei Strategii Sectoriale reprezentative pentru toți actorii implicați în Cultură.

Implică-te

În acest moment, ne aflăm în prima etapă a elaborării Strategiei Sectoriale în Domeniul Culturii 2023-2030, ceea ce presupune analiza de sistem și realizarea consultărilor ex-ante. Cu această ocazie, profesioniștii din domeniul culturii, interesați de acest demers, sunt rugați să trimită la adresa de email strategie@culturadata.ro problemele și soluțiile identificate pentru domeniul / subdomeniul în care sunt specializați, până la data de 15 noiembrie 2021. Alături de propunerile trimise, vă rugăm să atașați un scurt bio și datele de contact. Implicarea activă vă aduce mai aproape de participarea la sesiunile de consultări pe care le vom organiza în perioada următoare. Sesiunile de consultări sunt dedicate domeniilor:

 1. Artele spectacolului – sectorul public (Teatru | Dans | Opere & Filarmonici | Festivaluri organizate de instituții de spectacol)
 2. Artele spectacolului în sectorul privat (Teatru | Performance & Dans | Festivaluri organizate de entități private)
 3. Muzică & producție muzicală (Creație muzicală contemporană | Case de producție | Impresari | Organizatori de spectacole | Festivaluri)
 4. Cinematografie (Operatori de cinematografe | Freelanceri | Case de producție | Festivaluri | Distribuitori de film)
 5. Arte vizuale (Galerii | Case de licitații | Fashion & Design)
 6. Patrimoniu material (Patrimoniu material mobil | Patrimoniu material imobil)
 7. Patrimoniu imaterial (Meșteșuguri | Ansambluri folclorice | Festivaluri & Târguri folclorice | Centre de prezervare a patrimoniului cultural)
 8. Biblioteci și arhive
 9. Edituri & librării
 10. Presă online & scrisă, audiovizual și publicitate
 11. Universități și Școli de Artă
 12. Așezăminte culturale
 13. Educație și Intervenție culturală (Freelanceri | ONG-uri)
 14. IT creativ și Cultură digitală
 15. Arhitectură, urbanism & orașe creative

Obiective

 • creșterea nivelului de instruire în rândul instituțiilor din subordinea / aflate sub autoritatea Ministerului Culturii, precum și la nivelul serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii (direcțiile județene pentru cultură) cu privire la necesitatea și utilitatea unei planificări bazate pe dovezi, cu includerea practicilor și mecanismelor de la nivel european;
 • crearea de instrumente capabile să fundamenteze procesele decizionale la nivel local, în vederea generării unui cadru coerent de dezvoltare în domeniul culturii, inclusiv informarea decidenților locali în ceea ce privește specificitatea managementului cultural pentru o mai bună coordonare a rețelelor proprii de instituții publice de toate categoriile (biblioteci, așezăminte culturale, instituții de spectacole sau concerte, muzee și case memoriale, obiective de patrimoniu).

Contact

strategie@culturadata.ro

Documente utile

Timeline

Galerie foto