11 aprilie 2023

Sesiuni de informare în cadrul proiectului „Viziune Strategică și Coerentă pentru Sectorul Cultural”

8 Sesiuni de informare regionale privind Strategia Sectorială în Domeniul Culturii 2023-2030 (SSDC)

  • Noutati
  • sesiuni de informare
  • SSDC
  • Strategia

În luna aprilie 2023, Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC) organizează online 8 sesiuni de informare regionale privind Strategia Sectorială în Domeniul Culturii 2023 – 2030 (SSDC). Sesiunile de informare regionale sunt parte a proiectului „Viziune Strategică și Coerentă pentru Sectorul Cultural”, cod MySMIS129541/ cod SIPOCA 709, co-finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, în cadrul căruia INCFC este partenerul Ministerului Culturii (Unitatea de Management a Proiectului – UMP).

România, ca stat european angajat în promovarea democrației, coeziunii sociale și protejării creativității, recunoaște și facilitează accesul la cultură al tuturor cetățenilor, sprijinind dezvoltarea acestui domeniu, prin elaborarea și adoptarea unei strategii naționale care să sublinieze rolul decidenților de la nivel central și local și să statuteze rolul activ al Sectoarelor Culturale și Creative.

Viziunea SSDC proiectează un viitor coerent, în care atitudinea față de cultură să evolueze în direcția construirii unui domeniu capabil să contribuie la dezvoltarea socială și economică sustenabilă, prin crearea unui sistem cultural definit și reglementat corespunzător, în folosul generațiilor viitoare.

Mesajul central al SSDC 2023 – 2030 este „Cultura cu prioritate!”, iar documentul definește traiectoria măsurilor și a obiectivelor pe care Ministerul Culturii a decis să le adopte și să le promoveze pentru a clarifica rolul, statutul și beneficiile Culturii ca domeniu. Strategia pune accent pe obiective și direcții de acțiune concrete care au fost stabilite, pentru prima dată, pornind de la o diagnoză exhaustivă a sectorului.

În egală măsură, documentul strategic de planificare la nivel național oferă un sprijin consistent autorităților locale pentru fundamentarea tuturor strategiilor de dezvoltare și măsurilor culturale viitoare de la nivel local, județean și regional, dar și a documentațiilor privind proiectele și programele culturale (mai ales celor depuse spre finanțare din fonduri publice și granturi europene).

Scopul sesiunilor de informare este familiarizarea reprezentanților sectorului cultural și a factorilor decidenți cu abordarea, conținutul și beneficiile SSDC 2023 – 2030. De asemenea, sesiunile vor pune bazele sistemului de monitorizare a implementării planului de acțiuni inclus în strategie.

Întâlnirile sunt adresate:

  • reprezentanților autorităților centrale și locale;
  • instituțiilor publice de cultură de la nivel național și local;
  • organizațiilor culturale din mediul privat / organizațiilor culturale neguvernamentale;
  • profesioniștilor din domenii conexe.

Sesiunile de informare se desfășoară online, fiecare dintre ele fiind dedicată unei regiuni de dezvoltare: Nord-Vest, Centru,Nord-Est,Sud-Est,București și Ilfov,Sud,Sud-Vest,Vest.


Partener