16 martie 2023

Sesiuni de formare în cadrul proiectului „Viziune Strategică și Coerentă pentru Sectorul Cultural”

Management Strategic, Politici Publice, Rolul Administrației în Cultură

  • Noutati

În perioada 28 – 30 martie 2023, Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC) organizează online sesiunile de formare profesională cu tematicile:  Management Strategic, Politici Publice și Rolul administrației în cultură, în calitate de partener al Ministerului Culturii (Unitatea de Management a Proiectului – UMP) în proiectul „Viziune Strategică și Coerentă pentru Sectorul Cultural” (cod MySMIS129541/ cod SIPOCA 709, finanțat din Fondul Social European, prin „Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”), al cărui rezultat principal este realizarea Strategiei Sectoriale în Domeniul Culturii 2023 – 2030 (SSDC).

Sesiunile de formare se adresează personalului de conducere din instituțiile publice de cultură subordonate Ministerului Culturii, dar și din cadrul Direcțiilor Județene pentru Cultură, având ca principal scop creșterea nivelului de instruire cu privire la necesitatea și utilitatea unei planificări bazate pe dovezi, cu includerea practicilor și mecanismelor la nivel european. De asemenea, aceste sesiuni au rolul de a familiariza participanții cu cele mai importante obiective și măsuri propuse în cadrul noului document strategic, ceea ce va asigura coerență implementării Strategiei în teritoriu.

Sesiunile de formare au ca obiective:

  • Conștientizarea importanței abordării integrate a sectorului cultural și a identificării priorităților de intervenție;
  • Creșterea nivelului de instruire a profesioniștilor cu activitate în domeniul culturii cu privire la necesitatea și utilitatea unei planificări bazate pe dovezi și care include practici și mecanisme de la nivel european;
  • Familiarizarea participanților cu procesul de elaborare al unei strategii, importanța acesteia și necesitatea corelării priorităților de acțiune cu un cadru strategic mai larg, respectiv diseminarea principalelor prevederi ale SSDC 2023 – 2030;
  • Îmbunătățirea / Consolidarea cunoștințelor participanților în domeniile managementului strategic, politicilor publice și rolului administrației în cultură.

Formatorii celor 3 zile de sesiuni de formare vor fi:

  • univ. dr. Carmen Croitoru – Director General INCFC
  • Virgil Ștefan Nițulescu – Director General, Muzeul Național al Țăranului Român
  • Mihai Vasile – INCFC

Participanții își vor însuși noțiuni despre modul în care managementul strategic, politicile publice și o administrație eficientă pot îmbunătăți funcționarea domeniului cultural, dar și cum pot fi valorificate documentele programatice naționale și europene și care sunt beneficiile acestora.

Organizarea sesiunilor de formare reprezintă un prim pas în demersul de asumare la nivel național a SSDC 2023 – 2030, documentul programatic fiind orientat către un management cultural performant atât în raport cu beneficiarii, cât și cu respectarea formelor de expresie culturală din mediul public și din cel privat.

Coordonatorii Sesiunilor de formare:

Georgeta Vlăduțu

E-mail: georgeta.vladutu@culturadata.ro / Tel: 0788 905 557

Angela Tudor

E-mail: angela.tudor@culturadata.ro / Tel: 0788 905 031


Partener