Unde și ce Exportăm și de unde Importăm Cultură: Analiza Balanței Comerciale a României în Domeniul Culturii [2013]

2013

Descriere

Studiul aduce în prim-plan date importante pentru sectoarele culturale și creative. Pe lângă funcția de culturalizare și recreație pe care o îndeplinesc, aceste sectoare devin parte integrantă a economiei, prin valoarea adăugată și prin locurile de muncă pe care le generează.

Identificarea contribuției economice a industriilor culturale și creative se realizează prin măsurarea dinamicii importurilor și exporturilor produselor culturale și creative de tip core și suport. Analiza circuitului acestor produse subliniază relația României cu principalii parteneri comerciali, dar și alegerile românilor în materie de carte, presă scrisă, fotografie, muzică, film etc.

Rezultatele acestui studiu au fost obținute prin îmbinarea metodologiilor UNCTD și UNESCO. Ele evidențiază situația comercială a produselor culturale cu valoare materială și prezintă o listă a produselor suport care contribuie la crearea, producerea sau distribuția produselor culturale și creative. De asemenea, studiul subliniază legăturile care se stabilesc între declinul presei scrise, emergența internetului și influența importului de filme asupra pieței autohtone.

Descarcă publicație

Descarcă publicație Descarcă publicație

Preview publicație