Analiza pieței de film din România [2016]

2016

Datele oferă și o imagine asupra evoluției rețelei cinematografice din România la nivel de orașe pentru perioada 2010-2015.

Descriere

Analiza pieței naționale de film s-a efectuat pe baza datelor statistice oferite de către Centrul Național al Cinematografiei din România (CNC).

Aceste date oferă o imagine atât la nivel național, cât și la nivel regional în ceea ce privește o serie de indicatori, precum numărul total de ecrane, numărul total de locuri în cinematografe sau numărul total de spectatori.

De asemenea, datele oferă și o imagine asupra evoluției rețelei cinematografice din România la nivel de orașe pentru perioada 2010-2015.

Studiul a fost publicat în Caietele Culturadata – Volumul 2 / 2017, Coordonatori: Carmen Croitoru, Anda Becuț, ISSN 2537 – 5121, ISSN-L 2537 – 5121, Editura Pro Universitaria, 2017

Descarcă publicație

Descarcă publicație Descarcă publicație

Preview publicație