Manager cultural

două module

Cursul pentru ocupația de manager cultural privește managementul instituțiilor publice de cultură (instituții și companii de spectacole sau concerte; muzee; colecții publice; biblioteci; așezăminte culturale și alte instituții publice care realizează activități și servicii culturale), reglementat prin OUG nr. 189/2008, cu modificările și completările ulterioare.
(cod COR 134921)

 • Management cultural

două module

10 zile, 8 ore/zi (Etapa I)
5 zile, 8 ore/zi (Etapa a II-a)

Etapa I: 4000 lei
Etapa a II-a: 2000 lei
Total general (tarif curs și evaluare finală): 6000 lei

Data limită înscriere
Etapa I: 25.09.2020

Descriere

În contextul unei lumi hiperindustrializate și sistematizate suntem nevoiți să privim, tot mai adesea, instituțiile de cultură ca pe niște organizații. Dacă analizăm resorturile interne ale instituțiilor de cultură, vom vedea că, dincolo de specificitatea produselor și serviciilor culturale pe care le oferă, acestea funcționează, în mare măsură, asemenea unei organizații economice care, pentru a supraviețui, are o imperativă nevoie de management. Managerul cultural este conducătorul care aplică cu autoritate și responsabilitate principiile și tehnicile managementului în administrarea unei instituții publice de cultură prin utilizarea, combinarea și coordonarea resurselor umane, financiare, materiale și informaționale, în baza unei strategii proprii, cu respectarea principiilor estetice ale domeniului de activitate, în scopul obținerii rezultatelor dorite și a îndeplinirii misiunii organizației. Managerul cultural planifică, organizează și coordonează activitatea structurilor subordonate, controlează și evaluează modul de aplicare a deciziilor și gradul de îndeplinire a obiectivelor asumate, în funcție de domeniul profesional specific. Cursul pentru ocupația de manager cultural privește managementul instituțiilor publice de cultură (instituții și companii de spectacole sau concerte; muzee; colecții publice; biblioteci; așezăminte culturale și alte instituții publice care realizează activități și servicii culturale), reglementat prin OUG nr. 189/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Perioadă

Perioada desfășurare
Etapa I: 19.10 – 30.10.2020

Data limită înscriere 25.09.2020

Înscriere la curs

Contact

Adresă:

Bld. Unirii, nr. 22, corp B, et. 2, sector 3, Bucureşti

Persoană contact: Simona Barlaboi

simona.barlaboi@culturadata.ro Telefon: 0725 579 062

Cursanți

 • Cursul pentru ocupația de manager cultural privește managementul instituțiilor publice de cultură (instituții și companii de spectacole sau concerte; muzee; colecții publice; biblioteci; așezăminte culturale și alte instituții publice care promovează activități și servicii culturale), reglementat prin O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare și se adresează managerilor instituțiilor publice de cultură.

Cerințe

 • Studii universitare de master sau învățământ universitar de lungă durată (studii de nivel master în sistem Bologna sau studii superioare de lungă durată în sistem pre-Bologna), absolvite cu diplomă de master (în sistem Bologna), sau diplomă de licenţă (în sistem pre-Bologna).

Absolvirea programului presupune parcurgerea cursurilor, susținerea și promovarea examenului de absolvire. Examen de absolvire:

 • Probă scrisă – lucrări realizate conform cerințelor primite pe parcursul programului. Lucrările trebuie trimise până la termenul limită menționat de către coordonatorul cursului. În cazul în care participanții nu trimit lucrările în termen de un an de la finalizarea cursului, aceștia vor obține un Certificat de participare

Calificativele pentru absolvirea programului de formare profesională sunt: Foarte bine, Bine, Satisfăcător. Absolvenții cursului vor primi un Certificat de absolvire recunoscut la nivel național de Ministerul Culturii.

Tematică

 • Management cultural;
 • Management organizațional;
 • Administrarea și gestionarea instituțiilor publice de cultură;
 • Marketing cultural.

Competențe

 • Utilizarea adecvată a fundamentelor managementului instituțiilor publice de cultură;
 • Identificarea, analiza și gestionarea elementelor care definesc mediul intern și extern al organizației culturale;
 • Identificarea, selectarea și utilizarea modalităților de previzionare, organizare, coordonare, antrenare și control-evaluare a instituțiilor publice de cultură;
 • Fundamentarea, adoptarea și implementarea deciziilor pentru instituțiile publice de cultură;
 • Utilizarea informațiilor și cunoștințelor informatice în aplicarea metodelor, tehnicilor și procedurilor manageriale specifice instituțiilor publice de cultură;
 • Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale;
 • Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;
 • Valorificarea eficientă a resurselor umane ale instituțiilor publice de cultură;
 • Proiectarea și implementarea sistemului managerial și a subsistemelor sale în cadrul instituțiilor publice de cultură;
 • Utilizarea adecvată a legislației specifice din domeniul culturii;
 • Proiectarea și implementarea de strategii culturale specifice instituțiilor publice de cultură;
 • Aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor de management și marketing cultural.

două module

10 zile, 8 ore/zi (Etapa I)
5 zile, 8 ore/zi (Etapa a II-a)

Etapa I: 4000 lei
Etapa a II-a: 2000 lei
Total general (tarif curs și evaluare finală): 6000 lei

Data limită înscriere
Etapa I: 25.09.2020