Manager cultural

două etape (ONLINE)

Curs de specializare

 • Management cultural

două etape (ONLINE)

Etapa I - 80 ore (pregătire practică și teoretică)
Etapa a II-a - 76 ore (pregătire practică și teoretică) + 24 ore studiu proiect

Etapa I: 4250 lei
Etapa a II-a: 2250 lei
Total general (tarif curs și evaluare finală): 6500 lei

Descriere

Managerul cultural deține rolul cheie în dezvoltarea instituției culturale și în îndeplinirea misiunii acesteia. Responsabil de realizarea strategiei pe termen lung a instituției, aplică metode și tehnici manageriale pentru atingerea obiectivelor ei, respectând totodată principiile domeniului cultural. Managementul cultural nu reprezintă numai facilitarea accesului la cultură, ci și procesul de mediere între creație și consum. Este vorba de un proces complex care include, pe lângă tradiționala organizare și coordonare a transformării resurselor în rezultate, și asistarea creării și stimulării unui orizont de așteptare estetică. Managementul cultural contribuie atât la dezvoltarea formelor profesioniste ale culturii de calitate, cât și la receptarea lor.

Cursul pentru ocupația de manager cultural (cod COR 134921) privește managementul instituțiilor publice de cultură (instituții și companii de spectacole sau concerte; muzee; colecții publice; biblioteci; așezăminte culturale și alte instituții publice care realizează activități și servicii culturale), reglementat prin OUG nr. 189/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Cursul INCFC dedicat acestei ocupații oferă, prin intermediul unei tematici aplicate și diverse, reperele și instrumentele de lucru necesare unui management performant și actual.

Perioadă

Cursul se desfășoară la cerere, pentru deschiderea unei grupe este necesar un număr minim de 12 participanți.

Structură:

 • Etapa I – 80 ore (pregătire practică și teoretică)
 • Etapa a II-a – 76 ore (pregătire practică și teoretică) + 24 ore studiu proiect

 

Contact

Oana Medrea

e-mail: oana.medrea@culturadata.ro

telefon: 0725 579 061

Mod de desfășurare:

Online

Detalii despre procedura de înscriere

Cursanți

 • Cursul se adresează managerilor instituțiilor publice de cultură (instituții și companii de spectacole sau concerte, muzee, colecții publice, biblioteci, așezăminte culturale și alte instituții publice care realizează activități și servicii culturale), fiind dedicat exclusiv conducătorilor instituțiilor de cultură, directorilor generali aflați în relații contractuale cu autorități publice din România.

  *Conform aplicării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, în termen de un an de la semnarea contractului de management, participarea managerilor la cursurile de atestare în domeniul managementului, special organizate de către INCFC, este obligatorie.

Cerințe

 • Studii universitare de master sau învățământ universitar de lungă durată, absolvite cu diplomă de master (în sistem Bologna) sau diplomă de licenţă (în sistem pre-Bologna).

Condiții tehnice desfășurare webinarii:

 • acces la o rețea de internet stabilă;
 • PC cu cameră web și microfon, sau tabletă cu cameră frontală, de preferat HD.

Sesiunile online se vor desfășura pe platforma Zoom. Verificarea PC și instalarea platformei Zoom, click pe link aici!

Absolvirea programului presupune parcurgerea cursurilor, susținerea și promovarea examenului de absolvire. Examen de absolvire:

 • Probă scrisă – lucrări realizate conform cerințelor primite pe parcursul programului. Lucrările trebuie trimise până la termenul limită menționat de către coordonatorul cursului. În cazul în care participanții nu trimit lucrările în termen de un an de la finalizarea cursului, aceștia vor obține un Certificat de participare

Calificativele pentru absolvirea programului de formare profesională sunt: Foarte bine, Bine, Satisfăcător. Absolvenții cursului vor primi un Certificat de absolvire recunoscut la nivel național.

Tematică

 • Managementul cultural. Metode și analize manageriale
 • Managementul organizațional
 • Administrarea și gestionarea instituțiilor publice de cultură
 • Legislația incidentă managementului instituțiilor publice de cultură
 • Marketingul cultural și beneficiile acestuia

Formatori: conf. univ. dr. Carmen Croitoru, prof. univ. dr. Paul Marinescu, prof. asoc. dr. Raluca Rădoi.

Competențe

 • Dezvoltarea unei viziuni strategice asupra managementului: identificarea, analiza și gestionarea elementelor care definesc mediul intern și extern al organizației culturale;
 • Capacitatea de a aplica concepte, teorii, principii și metode de management și marketing cultural, prin valorificarea oportunităților emergente;
 • Însușirea noțiunilor și tehnicilor necesare proiectării și implementării sistemului managerial și a sub-sistemelor sale în cadrul instituțiilor publice de cultură;
 • Dezvoltarea capacității de valorificare eficientă a resurselor umane ale instituțiilor publice de cultură;
 • Identificarea mijloacelor și metodelor de maximizare a productivității organizației;
 • Stimularea inovației și creativității pentru câștigarea unui avantaj competitiv al organizației;
 • Influențarea contextului și mediului în care sunt luate deciziile pentru organizațiile culturale.

Galerie video

Mai multe videoclipuri

două etape (ONLINE)

Etapa I - 80 ore (pregătire practică și teoretică)
Etapa a II-a - 76 ore (pregătire practică și teoretică) + 24 ore studiu proiect

Etapa I: 4250 lei
Etapa a II-a: 2250 lei
Total general (tarif curs și evaluare finală): 6500 lei