Manager cultural

două etape (ONLINE)

Curs de specializare

 • Management cultural

două etape (ONLINE)

Etapa I - 80 ore (pregătire teoretică și practică)
Etapa a II-a - 100 ore (pregătire teoretică și practică)

Etapa I: 4000 lei
Etapa a II-a: 2500 lei
Total general (tarif curs și evaluare finală): 6500 lei

Descriere

Managerul cultural deține rolul cheie în dezvoltarea instituției culturale și în îndeplinirea misiunii acesteia. Responsabil de realizarea strategiei pe termen lung a instituției, aplică metode și tehnici manageriale pentru atingerea obiectivelor ei, respectând totodată principiile domeniului cultural. Managementul cultural nu reprezintă numai facilitarea accesului la cultură, ci și procesul de mediere între creație și consum. Este vorba de un proces complex care include, pe lângă tradiționala organizare și coordonare a transformării resurselor în rezultate, și asistarea creării și stimulării unui orizont de așteptare estetică. Managementul cultural contribuie atât la dezvoltarea formelor profesioniste ale culturii de calitate, cât și la receptarea lor.

Cursul pentru ocupația de manager cultural (cod COR 134921) privește managementul instituțiilor publice de cultură (instituții și companii de spectacole sau concerte; muzee; colecții publice; biblioteci; așezăminte culturale și alte instituții publice care realizează activități și servicii culturale), reglementat prin OUG nr. 189/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Cursul INCFC dedicat acestei ocupații oferă, prin intermediul unei tematici aplicate și diverse, reperele și instrumentele de lucru necesare unui management performant și actual.

Perioadă

Perioada  desfășurare

Etapa I: 19.02 – 05.03.2024

Etapa a II-a: 01.04 – 12.04.2024

Structură:

 • Etapa I – 80 ore (pregătire teoretică și practică)
 • Etapa a II-a – 100 ore (pregătire teoretică și practică)

Contact

Oana Medrea

e-mail: oana.medrea@culturadata.ro

telefon: 0725 579 061

Mod de desfășurare:

Online

Detalii despre procedura de înscriere

Cursanți

 • Cursul se adresează managerilor instituțiilor publice de cultură (instituții și companii de spectacole sau concerte, muzee, colecții publice, biblioteci, așezăminte culturale și alte instituții publice care realizează activități și servicii culturale), fiind dedicat exclusiv conducătorilor instituțiilor de cultură, directorilor generali aflați în relații contractuale cu autorități publice din România.

  *Conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, managerii au obligația de a participa la cursurile de atestare în domeniu, organizate de către INCFC, în termen de un an de la semnarea contractului de management.”

Cerințe

 • Studii superioare.

Absolvirea programului presupune parcurgerea cursurilor, susținerea și promovarea examenului de absolvire. 

Calificativele pentru absolvirea programului de formare profesională sunt: Foarte bine, Bine, Satisfăcător. Absolvenții cursului vor primi un Certificat de absolvire recunoscut la nivel național.

Tematică

 • Management cultural (Cultură și sistem; Politici și strategii în cultură; Strategii culturale naționale; Specificul managementului cultural etc.)
 • Management organizațional (Structuri organizaționale; Sistemul decizional al organizației; Cultura organizațională; Metode și instrumente manageriale etc.)
 • Marketing cultural (Strategii de marketing cultural; Cercetări de marketing; Planul de marketing etc.)
 • Managementul instituțiilor publice de cultură (Legislația specifică și transversală din domeniul culturii; Managementul resurselor umane; Managementul resurselor financiare etc.)

Formatori: 

Etapa I
Conf. univ. dr. Carmen Croitoru, Director General INCFC
Prof. univ. dr. Paul Marinescu,  Universitatea din București – Facultatea de Administrație și Afaceri
Prof. asoc. dr. Raluca Rădoi, Director Formare – Dezvoltare INCFC

Etapa a II-a
Mihai Vasile, avocat
Prof. univ. dr. habil. Alexandru Boureanu, Manager Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova
Geronda Popescu, Șef Serviciu Financiar INCFC
Sorin Enuș, Coordonator Subprogram Cultura – Biroul Europa Creativă România
Conf. univ. dr. Carmen Croitoru, Director General INCFC

Competențe

 • Dezvoltarea unei viziuni strategice asupra managementului: identificarea, analiza și gestionarea elementelor care definesc mediul intern și extern al organizației culturale;
 • Capacitatea de a aplica concepte, teorii, principii și metode de management și marketing cultural, prin valorificarea oportunităților emergente;
 • Însușirea noțiunilor și tehnicilor necesare proiectării și implementării sistemului managerial și a sub-sistemelor sale în cadrul instituțiilor publice de cultură;
 • Dezvoltarea capacității de valorificare eficientă a resurselor umane ale instituțiilor publice de cultură;
 • Identificarea mijloacelor și metodelor de maximizare a productivității organizației;
 • Stimularea inovației și creativității pentru câștigarea unui avantaj competitiv al organizației;
 • Influențarea contextului și mediului în care sunt luate deciziile pentru organizațiile culturale.

Galerie video

Mai multe videoclipuri

două etape (ONLINE)

Etapa I - 80 ore (pregătire teoretică și practică)
Etapa a II-a - 100 ore (pregătire teoretică și practică)

Etapa I: 4000 lei
Etapa a II-a: 2500 lei
Total general (tarif curs și evaluare finală): 6500 lei