Manager cultural

2 module

Cursul pentru ocupația de manager cultural privește exclusiv managementul instituțiilor publice de cultură (instituții și companii de spectacole sau concerte; muzee; colecții publice; biblioteci; așezăminte culturale și alte instituții publice care realizează activități și servicii culturale), reglementat prin OUG nr. 189/2008, cu modificările și completările ulterioare.

 • Management cultural

2 module

10 zile, 8 ore / zi (Modulul I)
5 zile, 8 ore / zi (Modulul II)
Total: 180 de ore (teorie și practică)

Modulul I: 4000 lei
Modulul II: 2000 lei

Nu se fac momentan înscrieri. Revenim cu detalii.

Descriere

În contextul unei lumi hiperindustrializate și sistematizate, suntem nevoiți să privim, tot mai adesea, instituțiile de cultură ca pe niște organizații.

Dacă analizăm resorturile interne ale instituțiilor de cultură, vom vedea că, dincolo de specificitatea produselor și serviciilor culturale pe care le oferă, acestea funcționează, în mare măsură, asemenea unei organizații economice care, pentru a supraviețui, are o imperativă nevoie de management.

Managerul cultural este conducătorul care aplică cu autoritate și responsabilitate principiile și tehnicile managementului în administrarea unei instituții publice de cultură prin utilizarea, combinarea și coordonarea resurselor umane, financiare, materiale și informaționale în baza unei strategii proprii, cu respectarea principiilor estetice ale domeniului de activitate, în scopul obținerii rezultatelor dorite și a îndeplinirii misiunii organizației. Managerul cultural planifică, organizează și coordonează activitatea structurilor subordonate, controlează și evaluează modul de aplicare a deciziilor și gradul de îndeplinire a obiectivelor asumate, în funcție de domeniul profesional specific.

Cursul pentru ocupația de manager cultural privește exclusiv managementul instituțiilor publice de cultură (instituții și companii de spectacole sau concerte; muzee; colecții publice; biblioteci; așezăminte culturale și alte instituții publice care realizează activități și servicii culturale), reglementat prin OUG nr. 189/2008, cu modificările și completările ulterioare. Notă: OUG 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură: Art. 45

 1. (1) În termen de un an de la semnarea contractului de management, ordonatorul principal de credite are obligația de a asigura participarea managerilor la cursurile de atestare în domeniul managementului, special organizate de către Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, instituție aflată în subordinea Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național.
 2. (2) Cheltuielile ocazionate de participarea la cursurile prevăzute la alin. (1): deplasare, cazare și diurnă, precum și costul cursurilor de management se suportă de către autoritate și se prevăd în bugetul instituției publice de cultură.

Perioadă

Înscrierile pentru Modulul II se fac in perioada 10 – 22.10.2018

Sesiunea 1

Modul I:

 • Durata: 27.08.2018-07.09.2018
 • Data limită înscriere: 03.08.2018

Modul II:

 • Durata: 12.11.2018-16.11.2018
 • Data limită înscriere: 22.10.2018

Sesiunea 2

Modul I:

 • Durata: 16-27.04.2018
 • Data limită înscriere: 26.03.2018

Modul II:

 • Durata: 21-25.05.2018
 • Data limită înscriere: 30.04.2018

Contact

Persoană contact:

 • Simona Barlaboi
 • Email: simona.barlaboi@culturadata.ro
 • Telefon: 0725 579 062

Adresă:

Bld. Unirii, nr. 22, corp B, et. 2, sector 3, Bucureşti

Descarcă formular de înscriere 

Detalii despre procedura de înscriere

Pentru înscrierea la Modulul II e nevoie doar de completarea Formularului de înscriere

Cursanți

 • Manageri ai instituțiilor publice de cultură, care au câștigat un cuncurs de proiecte de management și care au încheiat un contract de management cu o autoritate publică, conform prevederilor OUG 189/2008 cu modificările și completările ulterioare.

Cerințe

 • Studii universitare de master sau învățământ universitar de lungă durată (studii de nivel master în sistem Bologna sau studii superioare de lungă durată în sistem pre-Bologna), absolvite cu diplomă de master (în sistem Bologna), sau diplomă de licenţă (în sistem pre-Bologna).

Absolvirea programului presupune parcurgerea cursurilor, susținerea și promovarea examenului de absolvire.

Examen de absolvire:

 • Probă scrisă – lucrări realizate conform cerințelor primite pe parcursul programului. Lucrările trebuie trimise până la termenul limită menționat de către coordonatorul cursului. În cazul în care participanții nu trimit lucrările în termen de un an de la finalizarea cursului, aceștia vor obține un Certificat de participare

Calificativele pentru absolvirea programului de formare profesională sunt: Foarte bine, Bine, Satisfăcător.

Absolvenții cursului vor primi un Certificat de absolvire recunoscut la nivel național de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Tematică

Modulul I:

 • management cultural
 • management operațional
 • comunicare organizațională
 • politici culturale
 • management strategic
 • funcțiile managerului și funcțiile organizațiilor

Modulul II:

 • marketing cultural
 • drepturi de autor
 • legislaţie specifică
 • cultura organizațională
 • teorii motivaționale și managementul resurselor umane
 • managementul riscului

Competențe

 • Utilizarea adecvată a fundamentelor managementului instituțiilor publice de cultură;
 • Identificarea, analiza și gestionarea elementelor care definesc mediul intern și extern al organizației culturale;
 • Identificarea, selectarea și utilizarea modalităților de previzionare, organizare, coordonare, antrenare și control-evaluare a instituțiilor publice de cultură;
 • Fundamentarea, adoptarea și implementarea deciziilor pentru instituțiile publice de cultură;
 • Utilizarea informațiilor și cunoștințelor informatice în aplicarea metodelor, tehnicilor și procedurilor manageriale specifice instituțiilor publice de cultură;
 • Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale;
 • Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;
 • Valorificarea eficientă a resurselor umane ale instituțiilor publice de cultură;
 • Proiectarea și implementarea sistemului managerial și a subsistemelor sale în cadrul instituțiilor publice de cultură;
 • Utilizarea adecvată a legislației specifice din domeniul culturii;
 • Proiectarea și implementarea de strategii culturale specifice instituțiilor publice de cultură;
 • Aplicarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor de management și marketing cultural.

2 module

10 zile, 8 ore / zi (Modulul I)
5 zile, 8 ore / zi (Modulul II)
Total: 180 de ore (teorie și practică)

Modulul I: 4000 lei
Modulul II: 2000 lei

Nu se fac momentan înscrieri. Revenim cu detalii.