Indicele Vieții Culturale în România 1998-2007 [2009]

2009

Descriere

În anul 2006, Centrul de Studii și Cercetări în Domeniul Culturii a finalizat analiza longitudinală pentru perioada 1998-2004, al cărei obiectiv a fost evidențierea caracteristicilor vieții culturale din spațiul românesc, având în vedere infrastructura, producția și consumul cultural.

În 2009, CSCDC și-a propus realizarea aceluiași tip de analiză pentru perioada 1998-2007, urmărind tendințele sectorului cultural prin raportare la domeniile: cinematografie, cultura scrisă, artele spectacolului și muzee. Ca o principală constatare, menționăm evoluția pozitivă, per ansamblu, în infrastructura culturii scrise, a sectorului muzeal și a instituțiilor de spectacol.

S-a remarcat că infrastructura în domeniu se asociază cu tendința consumului cultural; de exemplu, scăderii numărului de muzee îi urmează o scădere a numărului vizitatorilor, iar scăderea semnificativă a numărului de cinematografe se explică prin lipsa frecventării intense a cinematografelor. Totuși, se poate concluziona că perioada analizată este caracterizată de o diversificare puternică a producției și o tendință de dezvoltare a infrastructurii.

Descarcă publicație

Descarcă publicație Descarcă publicație

Preview publicație