Indicatorii UNESCO (CDIS) – Cultură pentru Dezvoltare. România – Raportul analitic și tehnic

2019

Indicatorii Cultură pentru Dezvoltare (CDIS) reprezintă un set inovator de instrumente bazat pe  construcția și analiza unui număr de 22 de indicatori ce relevă contribuția multidimensională a culturii în procesele de dezvoltare.

Descriere

Indicatorii Cultură pentru Dezvoltare (CDIS) arată rolul stimulator și de lider al culturii în dezvoltarea durabilă. Datorită metodei inovatoare, acest instrument de susţinere şi elaborare de politici, bazat pe fapte și cifre analizează relația multidimensională dintre cultură și dezvoltare.

Indicatorii Cultură pentru Dezvoltare (CDIS) reprezintă un set inovator de instrumente bazat pe  construcția și analiza unui număr de 22 de indicatori ce relevă contribuția multidimensională a culturii în procesele de dezvoltare.

Acești indicatori sunt grupați în jurul a 7 sectoare de activitate / dimensiuni de dezvoltare durabilă: economie, educație, guvernanță, participare socială, egalitate de gen, comunicare și patrimoniu. Metodologia CDIS este rezultatul unui proces de cercetare de patru ani (2009 – 2013). Până la sfârșitul anului 2018, a fost testat și implementat în 14 țări din întreaga lume, demonstrându-și potențialul de impact asupra politicilor culturale.

Rezultatele sugerează că deși există deja un nivel ridicat de producție internă, ilustrată prin contribuția semnificativă a sectorului cultural la PIB participarea la activități culturale în spațiul public, este nevoie de sprijin pentru creșterea consumului intern de bunuri și servicii culturale.

Rezultatul bun obținut în protejarea și evaluarea patrimoniului culturale prin cadrul multidimensional stabilit pentru protejarea, păstrarea și promovarea sustenabilității patrimoniului, ar putea fi îmbunătățită prin investiții mai mari în educația artistică, care vor contribui la conștientizarea tinerilor și a întregii comunități locale pentru a păstra patrimoniul.

Despre

Coordonatori

  • conf. univ. dr. Carmen Croitoru, Cătălin Dărășteanu

Autori

  • Autori: conf. univ. dr. Carmen Croitoru (coordonator), Cătălin Dărășteanu (coordonator), dr. Anda Becuț Marinescu, Ioana Ceobanu, Cristina Cotenescu, Simona Barlaboi

Editura

  • Editura Universitară, București, 2019
  • Editura Universul Academic, București, 2019
  • ISBN 978-606-29-1003-0
  • ISBN 978-606-9062-30-2

Preview publicație