Devine Bucureștiul un Oraș Postindustrial? Dezindustrializare și Restructurare Economică în Regiunea de Dezvoltare București [2007]

2007

Descriere

Cercetarea despre dezindustrializarea și restructurarea economică în regiunea de dezvoltare București a pornit de la următoarele întrebări: „Care sunt utilizările siturilor postindustriale din București?”, „Câte dintre siturile postindustriale din București sunt folosite pentru scopuri culturale / câte pentru scopuri sociale / câte pentru noua economie?”, „Cum variază structura angajării în funcție de transformările economice?” și „Dacă diferite categorii de produse culturale au diferite locații, care sunt motivele acestui fapt?”.

Metodologia cercetării a constat în culegerea și analiza datelor din perspectiva folosirii terenurilor și funcțiunilor urbane și a structurii forței de muncă pe domenii de activitate. În urma cercetării a rezultat că, în general, după încetarea producției, siturile industriale capătă noi semnificații, devenind spații destinate activităților culturale și artistice și reprezintă o sursă de diferențiere.

Descarcă publicație

Descarcă publicație Descarcă publicație

Preview publicație