Statistici Comparative ale Sectorului Cultural din România și din Câteva Țări Europene [2007]

2007

Descriere

În continuarea studiului realizat în anul 2006, Centrul de Studii și Cercetări în Domeniul Culturii a urmărit radiografierea sectorului cultural românesc din punctul de vedere al infrastructurii și al consumului cultural, comparându-l cu cel al altor țări incluse în analiză.

Datele statistice pe baza cărora a fost realizată această analiză comparativă au fost preluate de la instituțiile statistice naționale omoloage Institutului Național de Statistică și se referă la anul 2007, cuprinzând informații legate de consumul cultural (grad de frecventare, audiență) și de rețelele de resurse culturale existente.

Dintre concluzii, merită precizat că vizitarea muzeelor în România înregistrează o tendință ascendentă, remarcându-se însă o frecvență scăzută a spectacolelor la cinema și un număr mic de spectatori în comparație cu majoritatea statelor incluse în analiză.

Deși România se află pe una dintre ultimele poziții din punctul de vedere al numărului de spectacole și instituții de spectacol, numărul de spectatori nu este cu mult mai mic decât în celelalte țări europene incluse în studiu, aflându-se într-o situație similară cu țările Central și Est Europene. Cât despre instituțiile, spectacolele și spectatorii de operă din Europa de Est, România ocupa unul dintre primele locuri.

Descarcă publicație

Descarcă publicație Descarcă publicație

Preview publicație