Peisajul de Artă Contemporană în Perspectiva Înființării Muzeului Guggenheim – Raportul Studiului despre Galeriile de Artă Contemporană [2006]

2006

Descriere

Cercetarea realizată din perspectiva unei posibile înființări a unui muzeu Guggenheim în București, realizată la cererea Ministerului Culturii și Cultelor, a urmărit obținerea unei imagini de ansamblu a peisajului de artă contemporană românesc.

Studiul s-a axat pe patru dimensiuni: identificarea actorilor principali în domeniul artei contemporane, descrierea pieței de artă contemporană, evoluția acesteia și o testare a „produsului” Guggenheim în rândul specialiștilor în domeniu. În urma cercetării, s-a constatat că relația dintre galerii și artiști este slab standardizată, există un număr redus de reviste de artă, iar publicul nu cunoaște arta contemporană.

Din punctul de vedere al pieței, aceasta este încă în formare, colecționarii fiind puțini și neexistând măsuri de reglementare a prețurilor operelor. Cu toate acestea, s-a remarcat o schimbare a profilului colecționarilor și a nivelului cererii și se estimează o creștere a pieței de artă contemporană. În rândul specialiștilor, eventuala înființare a muzeului Guggenheim este privită ca un fenomen pozitiv, galeriile de artă declarându-se deschise colaborării.

Descarcă publicație

Descarcă publicație Descarcă publicație

Preview publicație