Contribuția Economică a Industriilor bazate pe Copyright în România [2008]

2008

Studiul a fost realizat de Centrul de Studii și Cercetări în Domeniul Culturii, în parteneriat cu Oficiul Român pentru Drepturi de Autor și Institutul de Economie Națională, cu asistența tehnică a Organizației mondiale de proprietate intelectuală.

Descriere

Dimensiunea economică a sectorului IC din România dobândeşte o însemnătate deosebită pentru decidenţi, având în vedere contribuţia sa în creştere la PIB, forţa de muncă, comerţul exterior şi investiţiile. În România, evaluarea contribuţiei macroeconomice a IC nu a mai fost realizată înainte iar provocarea unei asemenea sarcini este pe cât de atractivă, pe atât de responsabilă nu numai pentru autorii studiului de faţă, dar şi pentru un număr mare de părţi implicate.

Contribuţia economică a IC este din ce în ce mai mult recunoscută datorită cererii şi consumului în creştere de bunuri şi servicii creativ-culturale, impactului educaţiei, care necesită o cantitate sporită de produse culturale şi lucrări de copyright.

Folosind date oficiale, studiul demonstrează importanța ridicată a industriilor creative la produsul intern brut (PIB), forța de muncă, comerțul extern și investiții. A existat o creștere semnificativă a ponderii acestor industrii în economia României, la 5,55% din PIB în 2005 prin comparație cu 3,75% în 2002. Aceste ramuri de activitate ocupau un număr de 180.450 de angajați la firmele din industriile creative în 2005, adică 4,19% din forța de muncă activă, o cifră comparabilă cu alte sectoare (7,63% – construcții; 7% – transport, depozitare, comunicare; 5,26% – tranzacții imobiliare) și mai ridicată decât în sectoare precum mineritul (117.000 de angajați) sau hoteluri și restaurante (133.000 de angajați).

Raportul conține multe date și analize legate de economia industriilor creative din România.

 

Cuprins

  • Introducere
  • Capitolul 1. Cadrul Legal și Instituțional
  • Capitolul 2. Metodologie
  • Capitolul 3. Contribuția Economică a Industriilor Bazate pe Copyright (IC)
  • Capitolul 4. Contribuția Economică a Industriilor Core-IC
  • Capitolul 5. Contribuția Economică a Industriilor bazate pe Copyright Non-Core
  • Capitolul 6. Comparații Internaționale
  • Capitolul 7. Concluzii și Recomandări

Despre

Autori

  • Cătălin Dărășteanu, Delia Mucică, Rodica Pârvu, Valentina Vasile, Gheorghe Zaman

Oficiul Român pentru Drepturi de Autor, Centrul de Studii și Cercetări în Domeniul Culturii, Institutul de Economie Națională

Descarcă publicație

Descarcă publicație Descarcă publicație

Preview publicație