Barometrul de Consum Cultural 2017. Cultura în pragul Centenarului Marii Uniri: Identitate, patrimoniu și practici culturale

2018

Această ediție aduce în prim plan capitolul dedicat Centenarului Marii Uniri, în care prezintă elementele de identitate națională, așteptările populației privind evenimente comemorative, dar și interesul declarat al respondenților de a participa la evenimente culturale dedicate Centenarului Marii Uniri.

Descriere

Această ediţie a Barometrului de Consum Cultural a fost dedicată în special fundamentării programelor şi proiectelor organizate cu ocazia sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, scopul principal fiind de a furniza decidenţilor publici o imagine corectă a percepţiilor, nevoilor şi aşteptărilor populaţiei generale, referitoare la acest subiect.

Studiul se bazează pe un sondaj de opinie realizat de operatorul Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie în perioada 28 septembrie – 22 noiembrie 2017 pe un eşantion naţional de 1.300 de persoane cu vârsta de 18 ani şi peste. În plus faţă de eşantionul naţional am inclus şi un supliment de 400 de chestionare realizate în Bucureşti. Marja teoretică de eroare la nivelul întregului eşantion a fost de +/– 2,7% și de +/-4.3% la nivelul eșantionului pe capitală, la un nivel de încredere de 95%.

Se remarcă lipsa de reprezentare a dimensiunilor culturale a Centenarului: peste 50% dintre respondenţi nu au putut asocia Centenarului Marii Uniri nicio reprezentare istorică sau culturală. Beneficiile patrimoniului cultural material, deși recunoscute de specialiști, sunt mai puțin conștientizate de populația generală și de principalii decidenți implicați în procesul de protejare, conservare și valorificare a acestuia. Nivelul scăzut al vizitării obiectivelor de patrimoniu poate fi explicat prin slaba punere în valoare a acestora. Analiza în rândul populaţiei a rolului atribuit tradiţiilor a condus la rezultate pozitive exprimate prin valori ridicate ale importanţei obiceiurilor şi tradiţiilor în dezvoltarea societăţii.


Explorează interactiv rezultatele pe:

Despre

Coordonatori

  • conf. univ. dr. Carmen Croitoru, dr. Anda Becuț Marinescu

Autori

  • prof. univ. dr. Dumitru Borţun, Ioana Ceobanu, Veronica Hampu, conf. univ. dr. Marian-Gabriel Hâncean, drd. Iulian Oana, Dan Matei, dr. Ștefania Matei, drd. George Matu, conf. univ. dr. Petru Mortu, Marta Nedelcu, dr. Elena Trifan

Editura

  • Editura Universitară, București, 2018
  • Editura Universul Academic, Bârlad, 2018
  • ISSN 2393-3062
  • ISBN 978-606-94566-5-1
  • ISBN 978-606-28-0752-8

Descarcă publicație

Descarcă publicație limba romănă limba engleză

Preview publicație